V Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK w Gminie Zgierz

Rajd edukacyjny - wrzesień 2011 Witamy po wakacjach. Wierzymy, że wszyscy wypoczęli i mogą z zapałem zaprać się do nauki i pracy. Chcemy wspólnie zaprosić do udziału w V Rajdzie Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK, w piątek, 16 września br. Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

 

 

 

 

 

 

Regulamin rajdu


Termin: 16 września 2011 r.
ORGANIZATORZY:

 • Urząd Gminy Zgierz
 • Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej
 • Jednostka Wojskowa Nr 4474 w Zgierzu
 • Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy Oddziale PTTK w Ozorkowie
 • Oddział Zgierski PTTK
 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” w Łodzi
 • Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza
 • Muzeum Miasta Zgierza

Kierownik rajdu: Adam Zamojski (UMZ)
Kwatermistrz: Robert Starzyński (MMZ)


Kierownicy tras:
trasa piesza – Krzysztof Wołowski (Gmina Zgierz)
trasa rowerowa – Stanisław Frątczak, Stanisław Szamałek („Szwadron”)


REGULAMIN RAJDU

I. CELE RAJDU:

 1. przeprowadzenie swoistej lekcji historii, podczas której młodzież pozna miejsca pamięci narodowej związane z walkami odwrotowymi oddziałów Armii „Łódź” - 28. pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii na terenie Gminy Zgierz;
 2. popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży;
 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
 4. kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na trasach turystycznych.


II. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

 1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, w piątek, 16 września 2011 r.
 2. Trasy Rajdu zostały opisane w rozdziale IV.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
  • Młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
  • Drużyny rodzinne;
  • Osoby indywidualne.
 2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i nie będą ubezpieczeni przez organizatorów.
 3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
 4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras, trasa może być kontrolowana i grupa może otrzymać punkty karne w ogólnej klasyfikacji.
 5. Uczestnikom, którzy na trasę Rajdu dojadą na rowerach, szczególnie dzieci i młodzieży, ze względów bezpieczeństwa w czasie dojazdu zaleca się jazdę w kasku.IV. TRASA RAJDU I PRZEBIEG:
Szlakiem walk 28 pSK i Kresowej BK. Uczestnicy poznają fakty i miejsca związane z walkami 28 pSK i Kresowej BK.

Trasa I – piesza. Szlakiem walk 28 pSK (szlak żółty). Długość – 13 km.
Dąbrówka Strumiany – Jeżewo – Biała – Kębliny – Szczawin (szkoła).
godz. 13.55 – zbiórka (Dąbrówka Strumiany, pętla autobusu komunikacji gminnej, niedaleko Domu Dziecka);
godz. 14.00 – start.
godz. 15.00 – cmentarz parafialny w Białej – wspólnie z członkami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” uczczenie pamięci żołnierzy 28 pSK poległych w nocnej walce 7/8 września 1939 r.
godz. 16.15 – krótka uroczystość przy obelisku w Kęblinach, złożenie kwiatów.
godz. 16.20 – wymarsz spod obelisku i przejście piesze do szkoły w Szczawinie.
godz. 17.15 – wspólny poczęstunek dla uczestników Rajdu – pieczywo, gorące kiełbaski; pokaz umundurowania i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.


Trasa II – rowerowa. Szlakiem walk Kresowej BK (szlak czerwony rowerowy). Długość – 24 km (bez uwzględnienia dojazdu na miejsce zbiórki i powrotu realizowanych we własnym zakresie).
Przejazd: Ustronie – Las Lućmierz – Zimna Woda – Emilia – Rosanów – Leonów – Kolonia Głowa – Biała – Kębliny – Szczawin (szkoła).
godz. 12.30 – zbiórka i start w Ustroniu przy strażnicy OSP (uczestnicy sami docierają na miejsce).
Od godz. 15.00 – program wspólny z grupą pieszą.
godz. 18.00 – Zakończenie Rajdu. Grupom zorganizowanym organizatorzy zapewniają przejazd powrotny do uzgodnionych miejsc.
Rowerzyści wracają do domów własnymi środkami lokomocji.


V. ZGŁOSZENIA:

 1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru, w godz. 8-16:
  • w Urzędzie Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, Referat Oświaty, Kultury i Sportu, pok. 30 (II piętro), tel. 0-42 7164031,
  • w Urzędzie Miasta Zgierza, ul. ks. Popiełuszki 3A, Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia, I piętro, pok. 2, tel. 0-42 7143226,
  • w Muzeum Miasta Zgierza, ul. J. H. Dąbrowskiego 21, tel. 0-42 7163792.
 2. Terminy zgłaszania udziału w Rajdzie: 5-12 września 2011 r.
 3. Termin 12 września (poniedziałek) jest nieprzekraczalny, gdyż wiąże się z koniecznością złożenia zamówienia na okolicznościowe znaczki! Dodatkowe osoby zgłoszone 13 i 14 września nie otrzymają znaczków.
 4. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą 6 zł od osoby. Opłaty wnosi się przy zgłoszeniu.
 5. Dla grup młodzieżowych, które na trasę Rajdu dojeżdżają rowerami, obowiązuje 2 opiekunów, a grupy mogą liczyć do 15 osób.
 6. Aprowizacja uczestników na trasie – we własnym zakresie (zapewniamy na starcie batona).VI. ŚWIADCZENIA:
Organizatorzy Rajdu zapewniają:

 • poczęstunek na mecie Rajdu,
 • pamiątkowy znaczek,
 • dyplom uczestnictwa dla drużyny,
 • potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej i Rowerowej,
 • po zakończeniu Rajdu rozwiezienie uczestników pod macierzyste szkoły – po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu przez organizatorów.
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK