VII Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

VII Rajd Edukacyjny SMPN

Zapraszamy na lekcję historii - VII Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - 19 maja br wyruszymy na turystyczne szlaki. Przygotowane są cztery trasy z zakończeniem w Gminnym Ośrodku Kultury Urzędu Gminy Zgierz w Dzierżąznej. Szczegóły w regulaminie poniżej.

 


ORGANIZATORZY:

 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK
 • Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Gminny Ośrodek Kultury Urzędu Gminy Zgierz

Kierownik Rajdu:

 • Robert Starzyński (MMZ, PTTK)

Zastępcy kierownika Rajdu:

 • Barbara Polasińska (GOK)
 • Adam Zamojski (UMZ)

Kwatermistrz:

 • - Adam Zatoński (MMZ)

Kierownictwo mety:

 • Małgorzata Komorowska (PTTK)
 • Beata Stawska (MMZ)

Kierownicy tras:

 • Trasa I - Magdalena Grabia-Krawczyk (MMZ)
 • Trasa II - Krzysztof Wołowski (ZS-G Szczawin)
 • Trasa III - Dorota Bartczak (PTTK)
 • Trasa IV - Adam Zamojski (UMZ)

 

REGULAMIN RAJDU

 

 1. CELE RAJDU:
  1. Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi wybrane miejsca pamięci narodowej;
  2. Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;
  3. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;
  4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  1. Rajd odbędzie się 19 maja 2011 roku bez względu na pogodę;
  2. Zakończenie Rajdu – Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.
  2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
  3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.
 4. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru (karta_zgloszenia.pdf karta_zgloszenia.pdf) w dniach:
   • 12 maja 2011 r. w godz. 1200 – 1700,
   • 13 maja 2011 r. w godz. 1200 – 1600,
  2. dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21; tel.: 42 716 37 92 – Beata Stawska.
  3. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:
   • 6 zł;
   • członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 50% rabatu;
   • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
  4. 3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować.

  Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 13 maja 2011 r. W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą!!!

 5. ŚWIADCZENIA:
  1. Organizatorzy Rajdu zapewniają:
   • poczęstunek na mecie;
   • pamiątkowy znaczek;
   • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
   • potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
   • opis trasy;
   • ubezpieczenie dla członków PTTK;
   • powrót autobusami.
 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
  • Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
  • Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  • Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
  • Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę;

 7. Pokaż VII Rajd Edukacyjny SMPNj na większej mapie
 8. TRASY RAJDU:
  • Trasa I: Lućmierz (przystanek MKT) – Mogiły w lesie lućmierskim - Rosanów – Ciosny – Ciosny Sady – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 8 km). Start w godz. 1000 – 1020.
  • Trasa II: Szczawin Kościelny – Szczawin Kolonia – Jeżewo – Kolonia Głowa – Biała – Dzierżązna (ok. 10 km). Start w godz. 900 – 915.
  • Trasa III: Plac Stu Straconych w Zgierzu – Las pod Dąbrówkami (miejsce straceń) – Dąbrówka Strumiany – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.
  • Trasa IV: Zgierz ul. Staffa (przychodnia) – Las Krogulec – Lućmierz – Rosanów - Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem;
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
Regulamin VII Rajdu Edukacyjnego SMPN 2011.pdfregulamin_vii_rajdu_edukacyjnego_smpn_2011.pdf
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK