Rajd Wiosenny 2011

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, pomóżcie nam ją znaleźć i wybierzcie się na Rajd Wiosenny w najbliższą sobotę - 19 marca br.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

 

 

Rajd Wiosenny - 2011

Organizator:

 • Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Zgierskiego PTTK

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miasta Zgierza
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu

Kierownictwo Rajdu:

 • Kierownik Rajdu - Andrzej Czapliński
 • Z-cy Komendanta - Jacek Rybski, Elżbieta Cłapa
 • Kierownictwo mety - Zofia Makarewicz
 • Kierownik trasy I - Jadwiga Wilmańska
 • Kierownik Trasy II - Aleksandra Kowalska

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu
  1. Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej.
  2. Poznawanie Zgierza i okolic.
 2. Termin Rajdu i miejsce zakończenia
  1. Rajd odbędzie się w dniu 19 marca 2011 roku.
  2. Zakończenie Rajdu w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu.
 3. Warunki uczestnictwa
  1. W rajdzie uczestniczyć mogą:
   1. Młodzież i dorośli w drużynach od 5 do 20 osobowych zgłoszonych przez szkoły i organizacje społeczne. Szkoła lub organizacja społeczna może zgłosić dowolną ilość drużyn.
   2. Drużyny rodzinne.
   3. Turyści indywidualni.
  2. Kierownikami drużyn mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
  3. Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za skład i ekwipunek drużyny.
  4. Uczestnicy Rajdu zostaną ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych.
  5. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu lub na osobie uczestnika.
 4. Zgłoszenia
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w lokalu PTTK Oddział Zgierz, Plac Jana Pawła II nr 18, wejście od al. Armii Krajowej w dniach od 14.03 – tj. poniedziałek do dnia 15.03. br. – tj. wtorek, w godz. od 14.30 do 16.00, tel. 42 715 34 70 dokonując jednocześnie wpłaty .
  2. Dopuszczalne zgłoszenie telefoniczne w dniach jw. – Andrzej Czapliński – tel. 606 393 082.
  3. Wpisowe za udział w Rajdzie wynoszą:
   1. członkowie PTTK - 3 zł
   2. pozostali - 5 zł
  4. Opiekunowie drużyn opłat nie wnoszą
  5. W zgłoszeniu należy podać nr trasy na której chcemy wędrować
  6. Na starcie zgłoszenia przyjmowane nie będą!
 5. Świadczenia
  Organizatorzy Rajdu zapewniają:
  1. uczestnikom:
   • poczęstunek na mecie - słodkie bułki oraz herbata)
   • pamiątkowy znaczek,
   • potwierdzenie zdobytych punktów na OTP
  2. drużynom:
   • opis trasy,
   • dyplomik uczestnictwa,
   • nagrody dla wyróżniających się grup
 6. Obowiązki uczestników Rajdu
  1. Przestrzeganie zasad Karty turysty.
  2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości.
  3. Podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia.
 7. Trasy Rajdu
  1. Zgierz – Róg Łódzkiej i Śniechowskiego, Rondo Sybiraków – Chełmy – SP nr 5 - ok. 6 km. Start na przystanku tramwajowym, w godz: 11.00 - 11.30.
   Trasa tylko dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych.
  2. Zgierz ul. Długa Róg Armii Krajowej – Przystanek autobusowy – Staw Miejski – Nad Bzurą – 1 Maja – Dubois - Cezaka - Długa – Pod Torami – Na skarpie – Twarda – Czarna – SP nr 5 . Ok. 9 km
   Start na przystanku autobusowym, w godz: 9.45 – 10.15.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Zakończenie rajdu odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu
  2. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem i dotrzeć na metę w godz. od 12.00 do 13.00.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu .należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Słonecznej, wiosennej pogody oraz miłych i niezapomnianych wrażeń
życzą Organizatorzy

Karta zgłoszeniowa

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK