V Zgierski Rajd WOŚP

Znaczek - V Zgierski Rajd WOŚP

 

 

Dużymi krokami zbliża się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zagra 9 stycznia 2011 roku i będzie zbierać pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. My również włączamy się do akcji współorganizując, ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Zgierzu, V Zgierski Rajd WOŚP. Poniżej prezentujemy regulamin imprezy.
 

 

ORGANIZATORZY:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu


WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • IDEM-GRAPHIK
 • Miejski Sztab WOŚP
 • Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK


KIEROWNICTWO RAJDU:
Kierownik rajdu: Hanna Wojtkun
Zastępca: Aleksandra Kowalczyk

Kierownik trasy I: Jadwiga Wilmanska
Kierownik trasy II: Michał Grzelązka


REGULAMIN RAJDU

I. CELE RAJDU

 1. Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży;
 2. Dokładniejsze poznanie Zgierza i okolic;
 3. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na trasach turystycznych;
 4. Promocja zdrowia i aktywnego stylu życia
 5. Rozwijanie orientacji w terenie
 6. Zbiórka pieniędzy na XIX finał WOŚP


II. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

 1. Rajd odbędzie się w sobotę 8 stycznia 2011 r. bez względu na pogodę;
 2. Zakończenie Rajdu: Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu, ul. Łódzka 2


III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Rajdzie mogą uczestniczyć:
  • Młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
  • Drużyny rodzinne;
  • Osoby indywidualne.
 2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
 3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.


IV. ZGŁOSZENIA

 1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru, dokonując jednocześnie wpłaty w: sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu, ul. Łódzka 2, telefon: 0427154478.
 2. Wpisowe na rajd wynosi 5 zł.
 3. W zgłoszeniu należy podać numer trasy, na której chcemy wędrować
 4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 20 grudnia 2010 (ze względu na dzień wolny 6 stycznia i pewnie w większości szkół 7 stycznia, prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia)


V. ŚWIADCZENIA
Organizatorzy Rajdu zapewniają:

 • poczęstunek na mecie;
 • pamiątkowy znaczek;
 • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
 • potwierdzenia punktów na OTP
 • opis trasy
 • możliwość udziału w loterii fantowe i wiele innych atrakcji na mecie


VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:

 • Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
 • Posiadanie przez uczestników legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości;
 • Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
 • Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem oraz buty na zmianę


VII. TRASY RAJDU:

 • Trasa I - dla młodszych Z OSIEDLA DO STARÓWKI
  Start o godz. 9.50 - 10.20 z krańcówki autobusowej przy ul. Parzęczewskiej
  Długość trasy 3 km
 • Trasa II - dla starszych ZIMOWE KRAJOBRAZY NASZEGO MIASTA
  Start o godz. 9.50 - 10.20 SP-3 ul. Szczawińska
  Długość trasy 4 km


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Drużyny winny przybyć na metę w godzinach 12.00
 3. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełnione;
 4. Zakończenie rajdu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu, ul.Łódzka 2 o godzinie 12.45
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu
 6. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na WOŚP


Kierownictwo Rajdu życzy wszystkim uczestnikom wspaniałej pogody i przyjemnych wrażeń.


Regulamin do druku w wersji pdf --> biuletyn_informacyjny_rajd_wosp_2011.pdf

 

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK