IV Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK w Gminie Zgierz

ImageZapraszamy wszystkich na lekcję historii - IV Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych 28 Pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii. W sobotę 18 września czekamy na Was na trasach rajdowych, pieszej i rowerowej. Szczegóły w regulaminie poniżej.ORGANIZATORZY:
 • Urząd Gminy Zgierz
 • Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej
 • Jednostka Wojskowa Nr 4474 w Zgierzu
 • Sekcja Kolarska „Szwadron” przy Oddziale PTTK w Ozorkowie
 • Oddział Zgierski PTTK
 • Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” w Łodzi
 • Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza
 • Muzeum Miasta Zgierza


KIEROWNIK RAJDU: Adam Zamojski (UMZ)
KWATERMISTRZ: Robert Starzyński (MMZ)

Kierownicy tras:
trasa piesza – Krzysztof Wołowski (Gmina Zgierz)
trasa rowerowa – Stanisław Frątczak, Stanisław Szamałek („Szwadron”)REGULAMIN RAJDU


I. CELE RAJDU:
 1. Przeprowadzenie swoistej lekcji historii, podczas której młodzież pozna miejsca pamięci narodowej związane z walkami odwrotowymi oddziałów Armii „Łódź” - 28 pułku Strzelców - Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii na terenie Gminy Zgierz;
 2. Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży;
 3. Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży;
 4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
 5. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na trasach turystycznych.


II. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
 1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, w sobotę, 18 września 2010 r.
 2. Trasy Rajdu zostały opisane w rozdziale IV.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
  • Młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
  • Drużyny rodzinne;
  • Osoby indywidualne.
 2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i nie będą ubezpieczeni przez organizatorów.
 3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
 4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras, trasa może być kontrolowana i grupa może otrzymać punkty karne w ogólnej klasyfikacji.
 5. Uczestnikom, którzy na trasę Rajdu dojadą na rowerach, szczególnie dzieci i młodzieży, ze względów bezpieczeństwa w czasie dojazdu zaleca się jazdę w kasku.


IV. TRASA RAJDU I PRZEBIEG:
Trasa I – piesza
Szlakiem walk 28 pSK i Kresowej BK
Szczawin (leśniczówka) -> Kębliny -> Biała (cmentarz) -> Biała (szkoła)
Długość – 8 km
godz. 13.55 – zbiórka przy leśniczówce w Szczawinie (na miejsce zbiórki uczestnicy docierają samodzielnie)
godz. 14.00 – wymarsz w kierunku Kęblin wraz z członkami Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”. Na trasie przemarszu - wspomnienie epizodu walk 1939 r.
godz. 15.00 – krótka uroczystość przy obelisku w Kęblinach, złożenie kwiatów
godz. 15.10 – wymarsz spod obelisku i przejście piesze przez Michałów i Cyprianów do Białej
godz. 16.15 – cmentarz parafialny w Białej – uczczenie pamięci żołnierzy 28 pSK poległych w nocnej walce 7/8 września 1939 r.


Trasa II – rowerowa
Szlakiem walk Kresowej BK (szlak czerwony)
Długość – 23 km (+ dojazd i powrót we własnym zakresie)
godz. 13.15 – zbiórka w Ustroniu przy strażnicy OSP (grupy uczestników same docierają na miejsce)
Przejazd: Ustronie –> Las Lućmierz –> Zimna Woda –> Emilia –> Rosanów –> Leonów –> Kolonia Głowa –> Biała –> Kębliny –> Cyprianów –> Biała (cmentarz) –> Dzierżązna (GOK)
Przyjazd na cmentarz w Białej – godz. 16.15 i wspólny udział w uroczystościach. Na trasie uczestnicy poznają fakty i miejsca związane z przemarszem i walkami Kresowej BK.


Program wspólny dla grupy pieszej i rowerowej: godz. 16.30 – wymarsz spod cmentarza – przejście do Szkoły Podstawowej w Białej.
godz. 16.45 – wspólny poczęstunek dla uczestników Rajdu – pieczenie kiełbasek; pokaz umundurowania i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.
godz. 17.45 – Zakończenie. Grupom zorganizowanym organizatorzy zapewniają przejazd powrotny do uzgodnionych miejsc. Rowerzyści wracają do domów własnymi środkami lokomocji.

V. ZGŁOSZENIA:
 1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru, w godz. 8-16:
  • w Urzędzie Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, Referat Oświaty, Kultury i Sportu, pok. 30 (II piętro), tel. 42 7164031,
  • w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia, pok. 221, tel. 42 7143226,
  • w Muzeum Miasta Zgierza, ul. Dąbrowskiego 21, tel. 42 7163792.
 2. Terminy zgłaszania udziału w Rajdzie: 6 - 13 września 2010 r.
 3. Termin 13 września (poniedziałek) jest nieprzekraczalny, gdyż wiąże się z koniecznością złożenia zamówienia na okolicznościowe znaczki! Dodatkowe osoby zgłoszone 14 i 15 września nie otrzymają znaczków.
 4. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą 6 zł od osoby. Opłaty wnosi się przy zgłoszeniu.
 5. Dla grup młodzieżowych, które na trasę Rajdu dojeżdżają rowerami, obowiązuje 2 opiekunów, a grupy mogą liczyć do 15 osób.
 6. Aprowizacja uczestników na trasie – we własnym zakresie (zapewniamy jedynie batona i butelkę wody mineralnej).


VI. ŚWIADCZENIA:
Organizatorzy Rajdu zapewniają:
 • poczęstunek na mecie Rajdu,
 • pamiątkowy znaczek,
 • dyplom uczestnictwa dla drużyny,
 • potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej i Rowerowej.

Do pobrania: karta_zgloszenia.pdf
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK