VI Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - zaproszenie

ImageWspólnie z Muzeum Miasta Zgierza, Wydziałem Kultury Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury Urzędu Gminy Zgierz zapraszamy na VI Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Rajd odbędzie się 12 maja br, a na turystów czekają cztery ciekawe trasy.

Poniżej prezentujemy regulamin rajdu.

Nad imprezą honorowy patronat objęli:

Jerzy Sokół - Prezydent Miasta Zgierza oraz Zdzisław Rembisz - Wójt Gminy Zgierz


Regulamin

ORGANIZATORZY:

 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK
 • Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Gminny Ośrodek Kultury Urzędu Gminy Zgierz


Kierownik Rajdu: Robert Starzyński (MMZ, PTTK)  

Zastępcy kierownika Rajdu: 

- Barbara Polasińska (GOK)
- Adam Zamojski (UMZ)

Kwatermistrz: Adam Zatoński (MMZ)

Kierownictwo mety:

- Magdalena Grabia-Krawczyk (MMZ)
- Małgorzata Komorowska (PTTK)  
- Bogusław Kustosik (MMZ) 

Kierownicy tras:

Trasa I - Beata Stawska (MMZ)
Trasa II - Krzysztof Wołowski (ZS-G Szczawin)
Trasa III - Dorota Bartczak (PTTK)
Trasa IV - Adam Zamojski (UMZ)

REGULAMIN RAJDU


I. CELE RAJDU:

 • Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi wybrane miejsca pamięci narodowej;

 • Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;

 • Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;

 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.


II. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

 • Rajd odbędzie się we środę - 12.05.2010 r. bez względu na pogodę;

 • Zakończenie Rajdu – Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:

  • Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;

  • Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.

 2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.

 3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.

 4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.


IV. ZGŁOSZENIA:

 1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w dniach:

  • 5 maja 2010 r. w godz. 1200–1500,

  • 6 maja 2010 r. w godz. 1200–1700,

  dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21, tel. 716-37-92 – Adam Zatoński.

 2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:

  • 5 zł;

  • członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 60% rabatu;

  • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.

 3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 6 maja 2010 r.

W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą!!!


>>Karta zgłoszeniowa do pobrania - karta_zgloszeniowa.pdf<<


V. ŚWIADCZENIA:

Organizatorzy Rajdu zapewniają:

 • poczęstunek na mecie;

 • pamiątkowy znaczek;

 • dyplom uczestnictwa dla drużyny;

 • potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;

 • opis trasy;

 • ubezpieczenie dla członków PTTK;

 • powrót autobusami.


VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:

 • Przestrzeganie zasad Karty Turysty;

 • Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;

 • Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;

 • Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę;


VII. TRASY RAJDU:

Trasa I:
Lućmierz
(przystanek MKT) – Mogiły w lesie lućmierskim - Rosanów – Ciosny – Ciosny Sady – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 8 km). Start w godz. 1000 – 1020.

Trasa II:
Szczawin (szkoła)– Jeżewo – Cyprianów – Biała – Dzierżązna (ok. 8 km). Start w godz. 900 – 915.

Trasa III:
Plac Stu Straconych w Zgierzu
– Las pod Dąbrówkami (miejsce straceń) – Dąbrówka Strumiany – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.

Trasa IV:
Zgierz ul. Staffa
(przychodnia) – Las Krogulec – Lućmierz – Rosanów - Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem;

 2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK