V Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej 2009

Zapraszamy wszystkich na lekcję historii - V Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Na tegoroczny rajd zapraszamy 25 kwietnia (sobota). Przygotowaliśmy dla Was 3 ciekawe trasy z :zakończeniem w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej. Szczegóły w regulaminie poniżej.REGULAMIN RAJDU

ORGANIZATORZY:

Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza
Muzeum Miasta Zgierza
Urząd Gminy Zgierz
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
Oddział PTTK w Pabianicach

Kierownik Rajdu:
- Jadwiga Wilmańska (PTTK)
Zastępcy kierownika Rajdu:
- Barbara Polasińska (GOK)
- Andrzej Czapliński (PTTK)
Kierownictwo mety:
- Henryka Werszynin (PTTK)
- Michał Rychliński (PTTK)
Kierownicy tras:
Trasa I - Zygmunt Sawko (PTTK), Bohdan Kieszkowski (PTTK)
Trasa II - Krzysztof Wołowski (ZS-G Szczawin)
Trasa III - Dorota Bartczak (PTTK)

CELE RAJDU:
1. Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi wybrane miejsca pamięci narodowej i zapozna się z ich historią.
2. Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży.
3. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych.
4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
5. Rajd jest jedną z „imprez towarzyszących” Sejmikowi Przedkongresowemu VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego – Olsztyn 2010.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
1. Rajd odbędzie się w sobotę – 25.04.2009 r. bez względu na pogodę.
2. Zakończenie Rajdu – Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
- dzieci i młodzież w 5–20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie,
- drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.
2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.

ZGŁOSZENIA:
1. Udział w  Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w terminie: 16 i 20.04.2009 r., dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21, w godz. 1200–1500, Robert Starzyński (608 593 539).
2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:
- 5 zł,
- członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 60% rabatu,
- opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować.
4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 20 kwietnia 2009 r.
5. W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą!!!

ŚWIADCZENIA:
Organizatorzy Rajdu zapewniają:
- poczęstunek na mecie,
- pamiątkowy znaczek,
- dyplom uczestnictwa dla drużyny,
- potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej,
- opis trasy,
- ubezpieczenie dla członków PTTK,
- powrót autobusami.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
1. Przestrzeganie zasad Karty Turysty.
2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości.
3. Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu.
4. Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę.

TRASY RAJDU:
Trasa I: Lućmierz (przystanek MKT) – Mogiły w lesie lućmierskim – Rosanów – Ciosny - Dzierżązna (ok. 8 km).
Start w godz. 1000 – 1030.
Trasa II: Szczawin (szkoła) - Kębliny – Biała – Dzierżązna (ok. 10 km).
Start w godz. 930 – 1000.
Trasa III: Plac Stu Straconych w Zgierzu – Rosanów – Leonów – Ostrów – Dzierżązna (ok. 12 km).
Start w godz. 900 – 930.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem.
2. Drużyny winny przybyć na metę w godz. 1200 – 1230.
3. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK