XIV Rajd Rowerowy TPZ

W imieniu naszych kolegów z Towarzystwa Przyjaciół Zgierza zapraszamy 29 maja 2021 r. na XIV Rajd Rowerowy "w zdrowym ciele zdrowy duch". Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

 

XIV RAJD ROWEROWY W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

29 maja 2021 r.

ORGANIZATORZY:

 • Sekcja Turystyczna Towarzystwa Przyjaciół Zgierza
 • Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Zgierzu

WÓŁORGANIZATORZY:

 • Pan Zbigniew Hauke (Dzierżązna)

KIEROWNICTWO RAJDU:

 • Krzysztof Golinowski
 • Patryk Matusiak
 • Adam Zamojski

REGULAMIN RAJDU

 1. CELE RAJDU:
  • Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kolarskiej wśród młodzieży;
  • Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na trasach turystycznych;
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
  • Turystyczne poznanie okolic Zgierza;
  • Rozwijanie orientacji w terenie.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  1. Rajd odbędzie się w sobotę, 29 maja 2021 r. (tylko w przypadku ulewnego deszczu alternatywnym terminem jest niedziela, 30 maja 2021 r.; jeśli taka zmiana zostanie ustalona, organizatorzy powiadomią o niej wszystkich zgłoszonych uczestników).
  2. Zakończenie Rajdu – przy gospodarstwie agroturystycznym Pana Zbi-gniewa Hauke w Dzierżąznej (połączone z pieczeniem kiełbasek przy ognisku).
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • Młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierowni-kami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • Drużyny rodzinne i osoby indywidualne.
  2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpie-czeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłasza-jących się indywidualnie, które obowiązane są ten obowiązek dopełnić.
  3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian trasy.
  5. Uczestników obowiązuje zachowanie aktualnych przepisów bezpieczeństwa zdrowia („anty-COVID”).
 4. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w terminie od 24 do 26 maja 2021 r. dokonując jednocześnie wpłaty u Prezesa TPZ Adama Zamojskiego – Wydział Sportu Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, dziedziniec wewnętrzny, pok. 1, w godz. 8-15 lub w inny uzgod-niony sposób – tel. 503 007726.
  2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:
   • 8 zł;
   • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 26 maja (środa). W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą!!!
 5. ŚWIADCZENIA:
  Organizatorzy Rajdu zapewniają: słodki wafel na starcie (na drogę) oraz poczęstunek na mecie (w tym ognisko z pieczeniem kiełbasek) i pamiątkowy znaczek.
 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
  • Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  • Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
  • Drużyny powinny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem i mapę.
 7. TRASA:
  Zbiórka o godz. 8.50 na Placu J. Kalińskiego w Zgierzu. Na miejsce startu uczest-nicy docierają samodzielnie rowerami. Start o godz. 9.00. Przejazd trasą: ul. 1 Maja – Park nad Bzurą – ul. S. Jaracza, ul. Przygraniczna – OW Malinka – Dąbrówka – Rosanów – Rosanów, ul. M. Konopnickiej – Ciosny – Kania Góra – Miasto Ogród Sokolniki – Katarzynów – Jasionka – Debniak – Cio-sny – Dzierżązna – meta przy gospodarstwie agroturystycznym Pana Zbigniewa Hauke. Drogi głównie asfaltowe (piaszczysty tylko ostatni kilometr). Łącznie ok. 25 km. W miarę możliwości uczestnicy jadą razem, tj. wzajemnie widząc się na trasie. Powrót do Zgierza rowerami – w zgłoszonych grupach, dowolną trasą (ca 12 km).
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem.
  2. Drużyny winny przybyć na metę ok. godz. 12.00. Zakończenie Rajdu – ok. godz. 13.00.
  3. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Raj-du.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK