V Szkolny Bieg na Orientację

V Szkolny Bieg na Orientację

W serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami do udziału w V Szkolnym Biegu na Orientację, we wtorek, 29 września 2020 r. Szczegóły w regulaminie poniżej. Termin zgłaszania grup szkolnych upływa w czwartek, 24 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY:

 • Wydział Sportu Urzędu Miasta Zgierza
 • Oddział Zgierski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 

KIEROWNICTWO BIEGU:

 • Mariusz Głowiński (UMZ)
 • Michał Grzelązka (PTTK)
 • Adam Zamojski (UMZ)
 • Mateusz Nejman (UMZ)

 

 

 

 

REGULAMIN BIEGU

 

 

 1. CELE BIEGU:
  1. Pozyskanie umiejętności poruszania się w terenie za pomocą praktycznego wykorzystania przedmiotów wskazujących drogę do celu (kompas, mapa, telefon komórkowy, aparat cyfrowy);
  2. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
  3. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się po lesie i szlakach turystycznych.
 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:
  1. Bieg odbędzie się 29 września 2020 r. (wtorek). Na miejsce startu grupy docierają samodzielnie. Początek biegu na schodach przed Szkołą Podstawową Nr 6 w Zgierzu, ul. 3 Maja 46A. Zbiórka od godz. 9.00. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne związane z  COVID-19 każda grupa startuje o innej godzinie, w odstępach 15-minutowych – o wyznaczonej godzinie startu grupa zostanie poinformowana po zakończeniu zgłoszeń. Meta Biegu – w Ośrodku „Malinka” w Zgierzu.
  2. Trasa biegu zawiera 1 kierunek dla wszystkich grup. Każda grupa otrzyma plan biegu.
 3. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w biegu należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Zgierza – Mariusz Głowiński, Adam Zamojski, Wydział Sportu, Plac Jana Pawła II 16, (budynek w podwórzu), pok. 1,
   tel. 42 7143244, kom. 606775743, 503007726, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  2. Terminy zgłaszania udziału w Biegu: do 24 września 2020 r.
  3. Termin 24 września (czwartek) jest nieprzekraczalny, gdyż wiąże się z koniecznością przygotowania znaczków, organizacji staru i mety biegu, w tym zabezpieczenia zdrowotnego.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. 1. W biegu uczestniczyć mogą zespoły szkolne, każdy pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za skład grupy, z każdej szkoły nie więcej niż po jednym w danej kategorii wiekowej (wyjątek stanowi niska ilość zgłoszeń) – w dwóch kategoriach wiekowych:

   - uczniowie szkół podstawowych z klas 5-6,

   - uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych.

   Liczba uczniów w zespole nie może być większa niż 7 + opiekun, co wynika z organizacji powrotu zespołów z mety Biegu (każdy zespół będzie dowieziony pod szkołę wyłącznie we własnym składzie).
  2. Uczestnicy Biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i nie będą ubezpieczeni przez organizatorów.
  3. Kierownictwo Biegu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu, osobie uczestnika, osobie trzeciej.
  4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras, trzeba przejść przez wszystkie punkty orientacyjne.
 5. ŚWIADCZENIA:
  Organizatorzy Biegu zapewniają:
  • poczęstunek na trasie Biegu;
  • pamiątkowy znaczek;
  • dyplomy uczestnictwa dla drużyny;
  • trofea dla najlepszych drużyn;
 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW BIEGU:
  • przestrzeganie zasad Karty Turysty;
  • posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  • posiadanie kompasu tradycyjnego oraz tel. kom. z dostępem do internetu i aplikacją do odczytywania kodów QR;
  • podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Biegu od momentu startu do jego zakończenia;
  • drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Grupy muszą przebyć trasę zgodnie z opisem.
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełnione.
  3. O ostatecznym wyniku Biegu (zajęciu miejsc medalowych) decyduje: czas przejścia, prawidłowość przejścia przez wszystkie punkty orientacyjne potwierdzone odczytaniem kodów QR na trasie i wyniki z zadań odnotowane bezpośrednio w aplikacji internetowej.
  4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Biegu.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu, o czym Organizator niezwłocznie zawiadomi zgłoszone drużyny.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów z biegu w swoich kanałach komunikacyjnych.
  7. Ze względu na pandemię korona wirusa COVID-19, w czasie Biegu obowiązują podane niżej „Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego”

Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące przy organizacji V Szkolnego Biegu na Orientację

 

Przy organizacji V Szkolnego Biegu na Orientację uwzględnia się:
- Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.;
- Zasady bezpieczeństwa podczas zawodów organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.
W szczególności będą miały zastosowanie następujące zasady:

 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie Biegu.

 1. Wejście na obiekt
  1. Na starcie Biegu należy przestrzegać wymogów określonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zgierzu.
  2. Wszystkie osoby wchodzące na teren Szkoły muszą mieć założone maseczki lub przyłbice zakrywające nos i usta. W przypadku pilnej potrzeby wejścia na teren Szkoły, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń Dyrekcji Szkoły.
  3. Na starcie i mecie Biegu, przy wejściu na obiekt oraz przy jego opuszczaniu każda z osób musi zdezynfekować ręce.
  4. W przypadku, gdy któraś z grup spóźni swój start, kolejna grupa oczekuje przed bramą na wejście na teren Szkoły.
  5. Na starcie oraz mecie Biegu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń wydawanych przez biuro Biegu.
 2. Osoby znajdujące się na obiekcie podczas zawodów
  1. Osoby biorące udział w Biegu (dzieci i ich opiekunowie) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed zawodami.
  2. Maksymalna liczna osób przebywających na starcie oraz mecie Biegu nie będzie przekraczała 10.
  3. Poszczególne grupy szkolne zachowują zasady bezpieczeństwa zdrowotnego identyczne z przyjętymi w macierzystej szkole dla zajęć organizowanych na wolnym powietrzu. Kontakt pomiędzy uczniami z różnych szkół przez cały czas trwania Biegu jest zabroniony.
  4. Przez cały czas trwania Biegu zachowana będzie bezpieczna odległość pomiędzy osobami, które go organizują oraz jego uczestnikami.
  5. Dzieci obowiązane są do noszenia maseczek oraz przyłbicy zasłaniającej usta i nos w każdej chwili poza przejściem trasy Biegu. Podczas aktywności fizycznej noszenie maseczek jest niewskazane.
  6. Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu i podziękowaniach oraz podczas ceremonii dekoracji.
  7. Na starcie Biegu, po zdezynfekowaniu rąk, każdy uczestnik otrzyma na wyłączność butelkę 0,5 l z wodą mineralną oraz batona i znaczek rajdowy. Nie wolno nimi dzielić się z innymi!
  8. Wszystkie osoby z obsługi, które będą miały styczność ze sprzętem oraz będą wydawały artykuły na starcie, stadionowym, będą wyposażone w rękawiczki ochronne.
 3. Organizacja miejsca startu i mety Biegu
  1. W strefie startu oraz mety Biegu, w widocznym miejscu rozstawione będą płyny do dezynfekcji.
  2. W przypadku konieczności skorzystania z toalety, zapewnia się dostęp do niej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz w budynku na mecie w Ośrodku „Malinka”.
 4. Zasady ogólne dla uczestników Biegu
  1. Jeśli kaszlesz, kichasz lub wycierasz nos, używaj jednorazowych chusteczek, a potem od razu je wyrzucaj.
  2. Jeśli kichasz, zasłoń usta jednorazową chusteczką lub przedramieniem, a nie dłonią.
  3. Nie dotykaj twarzy, a zwłaszcza ust i nosa.
  4. Unikaj dotykania elementów infrastruktury publicznej – barierek, słupków itp.
  5. Nie kładź telefonu komórkowego w ogólniedostępnych miejscach, nie udostępniaj go innym osobom.
  6. Nie jedz niczego bez zdezynfekowania rąk – dotyczy to także przyniesionego batonika czy innego jedzenia zabranego z domu.
  7. Natychmiast poinformuj swojego opiekuna, jeśli zauważysz u siebie jakieś niepokojące objawy zdrowotne (złe samopoczucie, kaszel, katar, duszności).
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK