I Zgierski Pieszy Rajd Nocny 2019

Wspólnie z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Zgierza oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, zapraszamy na I Zgierski Pieszy Rajd Nocny, w piątek 29 maja br. Szczegóły poniżej w regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Rajdu
I Zgierski Pieszy Rajd Nocny

 

Patronat:
Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza


Termin: 29 maja 2019

ORGANIZATORZY:

 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu


Kierownictwo Rajdu: Mariusz Głowiński (UMZ), Michał Grzelązka (PTTK), Adam Zamojski (UMZ)


REGULAMIN RAJDU

 1. CELE RAJDU:
  1. Poznanie miasta i jego poszczególnych dzielnic;
  2. Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;
  3. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;
  4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  1. Rajd odbędzie się 29 maja 2019 r. (piątek) bez względu na pogodę;
  2. Rajd odbywać się będzie ulicami Zgierza. Drużyny otrzymają na starcie trasę do przejścia.
  3. Zakończenie Rajdu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.
  2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
  3. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są:
   • przestrzegać Karty Turysty
   • posiadać telefon komórkowy z dostępem do internetu (co najmniej 2 telefony na grupę)
  4. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  5. Drużyny powinny posiadać przy sobie apteczkę wraz z wyposażeniem.
  6. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.
 4. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w dniach 24 – 28 maja 2019 r. w godz. 10.00 – 15.45, dokonując wpłaty w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16; Wydział Sportu, dziedziniec wewnętrzny, pok. 1, tel.: 42 714 32 44 lub tel. kom. Adam Zamojski - 503 007 726.
  2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą 5 zł;
   • członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 50% rabatu;
   • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
  3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować, nazwę grupy (szkoły) oraz dane kontaktowe opiekuna.
  Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 28 maja 2019 r. W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą!!!
 5. ŚWIADCZENIA: Organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • baton (wafel) i soczek na starcie;
  • poczęstunek na mecie i pamiątkowy znaczek rajdowy;
  • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
  • powrót autobusami;
  • potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej.
 6. TRASY RAJDU:
  1. Wszyscy uczestnicy przejdą po Zgierzu identyczną trasę.
  2. Start Rajdu  - w godz. 20.45 - 21.00 przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu, ul. Szczawińska 2.
   Trasa przejścia ulicami:
   Szczawińską, Przemysłową, Kasprowicza, Boczną, Proboszczewice, Ozorkowską, Grudzińską, Bazylijską, ks. Suchowolca, Gałczyńskiego, Aleksandrowską, Jagiellońską, Małą, Piaskową, Barona, Konstantynowską, Śniechowskiego, Pułaskiego, Żeromskiego, 1 Maja, Wschodnią na teren MOSiR. Meta – za budynkiem biurowym MOSiR. Długość trasy 9,5 km.
  3. Wszystkie grupy docierają na miejsce startu samodzielnie;
  4. Na metę grupy docierają ok. godz. 23.00. Tutaj czeka na wszystkich ognisko i pieczenie kiełbasek.
  5. Zakończenie rajdu o godz. 24.00. Uczestnicy organizują sobie powrót do domów we własnym zakresie.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem;
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK