XII Rajd Edukacyjny 2019

Zapraszamy na XII Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, we wtorek 23 maja br. Szczegóły poniżej w regulaminie.

 

 

Regulamin Rajdu
XI Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

 

Patronat:
Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza
Barbara Kaczmarek – Wójt Gminy Zgierz


Termin: 23 maja 2019

ORGANIZATORZY:

 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza
 • Zespół ds. Promocji Urzędu Gminy Zgierz
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Towarzystwo Przyjaciół Zgierza
 • Gminny Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej


Kierownik Rajdu: Michał Grzelązka (PTTK)
Zastępcy kierownika Rajdu: Adam Zamojski (TPZ), Mariusz Głowiński (UMZ)
Kwatermistrz: Beata Stawska (MMZ), Krzysztof Wołowski (SP Szczawin)
Kierownictwo mety: Michał Grzelązka (PTTK), Robert Starzyński (MMZ)


REGULAMIN RAJDU

 1. CELE RAJDU:
  1. Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi wybrane miejsca pamięci narodowej;
  2. Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;
  3. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;
  4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  1. Rajd odbędzie się 23 maja 2019 r. (czwartek) bez względu na pogodę;
  2. Zakończenie Rajdu w Świetlicy Wiejskiej w Kaniej Górze (podległej Gminnemu Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej).
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.
  2. Każda grupa otrzymuje dla swojej trasy zadania do rozwiązania związane z mijanymi miejscami pamięci narodowej. Zakres zadań grupa otrzymuje w pakiecie startowym.
  3. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
  4. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  5. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.
 4. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w dniach 15 – 20 maja 2019 r. w godz. 10.00 – 15.45, dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21; tel.: 42 716 37 92 – Beata Stawska.
  2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą 7 zł;
   • członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 50% rabatu;
   • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
  3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować, nazwę grupy (szkoły) oraz dane kontaktowe opiekuna.
  Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 20 maja 2019 r.
  W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą!!!
 5. ŚWIADCZENIA: Organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • poczęstunek na mecie;
  • pamiątkowy znaczek;
  • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
  • powrót autobusami;
  • potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
  • mapę i krótki opis trasy.
 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
  1. Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
  2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  3. Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
  4. Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę.
 7. TRASY RAJDU:
  Trasa I:
  Szczawin (szkoła) – Szczawin, cmentarz (kwatera wojenna z 1914 r.) – Jeżewo – Biała, cmentarz (kwatera polskich żołnierzy Września 1939 r.) – Biała, szkoła (tablica mieszkańców pomordowanych przez Wehrmacht) – Dzierżązna (w latach II wojny światowej filia niemieckiego obozu dla nieletnich) – Ciosny – Adolfów – Kania Góra (Świetlica Wiejska) (ok. 13,5 km). Start o godz. 9.00.
  Trasa II:
  Lućmierz (parking przystanek komunikacji zastępczej Z46) – Lućmierz Osiedle – Mogiła Stu Straconych – Pomnik Ofiar przy leśnym parkingu (Uwaga na bezpieczne przejście przez drogę nr 91) – las – Rosanów, ul. Smutna, cmentarz (kwatera wojenna z 1914 r.) – wiadukt – Ciosny – Adolfów – Kania Góra (Świetlica Wiejska) (ok. 8 km). Start z parkingu: - dla grup dojeżdżających z kierunku Słowika - o godz. 9.10; - dla grup dojeżdżających z kierunku Zgierza - o godz. 9.00 (autobus Z46 odjeżdża z przystanku Al. AK / ul. Długa o godz. 8.46).
  Trasa III:
  Plac Stu Straconych w Zgierzu – ul. Ciosnowska (zielony szlak turystyczny PTTK) – Rosanów, ul. Główna i ul. Długa - Rosanów, ul. Smutna, cmentarz (kwatera wojenna z 1914 r.) – wiadukt – Ciosny – Adolfów – Kania Góra (Świetlica Wiejska) (ok. 11 km). Start o godz. 9.30.
  Wszystkie grupy docierają na miejsce startu samodzielnie.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem;
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK