Rajd Wiosenny 2019

Zapraszamy 30 marca na Rajd Wiosenny. Wspólnie z harcerzami ze zgierskiego hufca przygotowaliśmy dwie ciekawe trasy z metą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu. Szczegóły w regulaminie poniżej

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RAJDU

Organizatorzy

17 ZODH „Sokoły” im. hm. PL. Romana Woźnickiego,

27 ZDH „Dakota”

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

 

Oddział Zgierski PTTK

 

Kierownictwo

Kierownik rajdu: Konrad Kubsz

Zastępca kierownika: Michał Grzelązka

Kierownicy tras rajdowych:

trasa 1: Szymon Walczak

trasa 2: Bartosz Masica

 

Obsługa mety: Iwona Kubiak, Małgorzata Komorowska, Maria Grzelązka

 

Termin i miejsce

1. Rajd odbędzie się 30. marca 2019 r. (sobota),
bez względu na pogodę.

2. Zakończenie rajdu – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu, ul. Parzęczewska 46.

 

Cele

- popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

- kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych,

- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,

- poznanie krajoznawczych i przyrodniczych walorów Zgierza i okolic

 

Warunki uczestnictwa

1.  Rajdzie mogą uczestniczyć:

- dzieci i młodzież w 5-20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna (kierownika), który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grupy mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;

- turyści indywidualni.

2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.

3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.

4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.

 

Zgłoszenia i wpisowe

1.  Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości 7 zł od osoby przyjmowane będą w siedzibie Oddziału Zgierskiego PTTK w Zgierzu, pl. Jana Pawła II 18, w dniach:

27.03 (środa) w godzinach 1500 - 1630 oraz

28.03 (czwartek) w godzinach 1730 – 1900.

2.  Na Rajd można będzie zgłosić swoje uczestnictwo również telefonicznie pod numerem 42 715-34-70.

 

3.  Opiekunowie grup młodzieżowych nie wnoszą wpisowego.

 

Świadczenia

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

- dla grup: opis trasy i dyplom uczestnictwa;

- dla uczestników: pamiątkowy znaczek, potwierdzenie punktów na OTP i poczęstunek na mecie.

 

Obowiązki uczestników

1.   Przestrzeganie zasad „Karty Turysty".

3.   Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu.

4.   Posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

5.   Telefon komórkowy ze skanerem QR oraz z dostępem do internetu.


Trasy rajdu

Trasa 1

Emilia (rondo) – Rezerwat jałowców – Rosanów – Proboszczewice SOSW (9 km)

Start: Rondo w Emilii, stacja Lotos godz. 840 – 920

Trasa 2

Konstantynowska/Kocidłowska – Aleksandrowska – Wiosny Ludów – las Krogulec SOSW (9 km)

Start: Przystanek linii autobusowej nr 6 Konstantynowska/Kocidłowska (granica strefy) godz. 840 – 930

 

Na uczestników oczekujemy na mecie od godziny 1200.

 

Postanowienia końcowe:

1.  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

2.  Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

3.  W przypadku nie zgłoszenia się na rajd wpisowe nie będzie zwracane, nie zostaną również wydane świadczenia.

4.  Za szkody powstałe z winy uczestników Kierownictwo Rajdu nie odpowiada;

5.  Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

 

 

 

INFORMACJE DOT. DOJAZDU do punktów startowych tras (grupy ze Zgierza)

Rozkład jazdy Z46 (sobota), kierunek Ozorków,
Przystanek Zgierz Długa – 846 lub 916;
Przystanek Zgierz Musierowicza – 848 lub 918

Rozkład jazdy linia 6 (sobota) kierunek Łódź-Kaliska,
Przystanek Zgierz Gałczyńskiego/Parzęczewska – 828 lub 907
Przystanek Zgierz pl. Kilińskiego – 838 lub 917
Przystanek Zgierz Śniechowskiego (rondo) – 843 lub 922

 

 

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK