XII Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK w Gminie Zgierz

 

XII Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK w Gminie Zgierz

Nadszedł czas na jesienną edycję rajdu edukacyjnego. Zapraszamy na nią w niedzielę, 30 września 2018. Organizatorzy przygotowali dwie trasy piesze oraz trasę rowerową. Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RAJDU

 

 

ORGANIZATORZY:

 • Oddział Zgierski PTTK
 • Urząd Gminy Zgierz oraz Szkoła Podstawowa im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza
 • Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” w Łodzi
 • Muzeum Miasta Zgierza

 

KIEROWNICTWO:

Kierownik rajdu: Michał Grzelązka (PTTK)
Kwatermistrz: Adam Zamojski (UMZ)
Kierownicy tras:
trasa I piesza – Mariusz Głowiński (UMZ)
trasa II piesza – Krzysztof Wołowski (SP w Szczawinie)
trasa III rowerowa – Adam Zamojski (UMZ)

 

 1. CELE RAJDU:
  1. przeprowadzenie swoistej lekcji historii, podczas której młodzież, w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pozna miejsca związane z przemarszami oraz walkami odwrotowymi oddziałów Armii „Łódź” – 28. pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii na terenie Gminy Zgierz (7/8.09.1939); trasa rowerowa prowadzi także przez miejsca walk stoczonych kilka dni później, w Bitwie nad Bzurą;
  2. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
  3. kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na trasach turystycznych.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, w niedzielę, 30 września 2018 r. Na miejsce startu grupy docierają samodzielnie! Grupom ze Zgierza zapewniamy transport z uzgodnionych miejsc na miejsce startu w Dąbrówce Wielkiej.
  2. Trasy Rajdu zostały opisane w rozdziale IV. Każda grupa otrzymuje 2 kopie fragmentu mapy Gminy Zgierz z naniesionym przebiegiem trasy.
 3. TRASY RAJDU I PRZEBIEG:
  Uczestnicy poznają fakty i miejsca związane z walkami 28 pSK i Kresowej BK.

  Trasa I – piesza
  Szlakiem walk 28 pSK i Kresowej Brygady Kawalerii (szlak niebieski PTTK, tytułowy żółty; od Kęblin bez znaków).
  Długość do 11 km.
  Dąbrówka Wielka (szkoła) – Dąbrówka Strumiany – Jeżewo – Biała (cmentarz) – Kębliny (obelisk) – Besiekierz Rudny (szkoła)
  godz. 11.50 – Dąbrówka Wielka (zbiórka przed Szkołą Podstawową); po zaprowiantowaniu grupy wyruszają o godz. 12.00 na trasę.
  godz. 13.20 – cmentarz parafialny w Białej, wspólna mogiła poległych w nocnej walce 7/8 września 1939 r. żołnierzy 28 pSK – uczczenie ich pamięci wspólnie z członkami Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”;
  godz. 13.30 – wymarsz z cmentarza.
  godz. 14.15 – spotkanie i krótka uroczystość przy obelisku w Kęblinach, z udziałem „Strzelców Kaniowskich”; uczczenie pamięci żołnierzy 28pSK poległych w nocnej walce; godz. 14.30 - wymarsz.
  godz. 15.00 - Besiekierz Rudny (szkoła) - wspólny poczęstunek dla uczestników Rajdu - herbata, pieczywo, gorące kiełbaski, pokaz umundurowania i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.

  Trasa II – piesza
  Szlakiem walk 28 pSK (bez znaków, znaki żółte, bez znaków, od Białej znaki żółte; od Kęblin bez znaków).
  Długość do 11 km.
  Szczawin (szkoła) – Biała (cmentarz) – Kębliny (obelisk) – Besiekierz Rudny (szkoła).
  godz. 11.50 – zbiórka przy Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie; po zaprowiantowaniu grupy wyruszają o godz. 12.00 na trasę.
  godz. 13.20 – cmentarz parafialny w Białej, wspólna mogiła poległych w nocnej walce 7/8 września 1939 r. żołnierzy 28 pSK - uczczenie ich pamięci wspólnie z członkami Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”; godz. 13.30 - wymarsz z cmentarza.
  godz. 14.15 – spotkanie i krótka uroczystość przy obelisku w Kęblinach, z udziałem „Strzelców Kaniowskich”; uczczenie pamięci żołnierzy 28 pSK poległych w nocnej walce; godz. 14.30 - wymarsz.
  godz. 15.00 – Besiekierz Rudny (szkoła) - wspólny poczęstunek dla uczestników Rajdu - herbata, pieczywo, gorące kiełbaski, pokaz umundurowania i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.

  Trasa III – rowerowa „Szlakiem bojowym Kresowej BK z Września 1939 r.”, z rozwinięciem o miejsca walk Bitwy nad Bzurą (bez szlaku, szlak czerwony PTTK oraz tytułowy szlak rowerowy oraz drogi leśne oraz bez szlaku).
  Przejazd trasą: Grotniki (kąpielisko nad Lindą) – Las Lućmierz – Rosanów – Emilia – Adolfów – Dębniak – Modlna – Modlna (cmentarz) – Katarzynów – Jasionka - Dzierżązna – Biała (cmentarz) – Kębliny (obelisk) – Besiekierz Rudny (szkoła).

  Długość – 29 km (oraz dojazd na miejsce zbiórki i powrót, które są realizowane we własnym zakresie).
  godz. 10.20 – zbiórka, zaprowiantowanie i start w Grotnikach, przy kąpielisku na Lindzie (uczestnicy sami docierają na miejsce).
  Od godz. 13.20 (Biała, cmentarz) – program wspólny z trasą I i II.

  godz. 16.00 – zakończenie Rajdu. Grupom zorganizowanym organizatorzy zapewniają przejazd powrotny do uzgodnionych miejsc. Rowerzyści wracają do domów własnymi środkami lokomocji.
 4. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru, w godz. 8-16:
   • w Urzędzie Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, Referat Oświaty i Spraw Społecznych, pok. 30 (II piętro), tel. 42 7142839,
   • w Urzędzie Miasta Zgierza – Adam Zamojski, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Plac Jana Pawła II 16, (budynek w podwórzu), pok. 1, tel. 42 7143244, kom. 503 007726,
   • w Muzeum Miasta Zgierza, ul. J. H. Dąbrowskiego 21, tel. 42 7163792.
  2. Terminy zgłaszania udziału w Rajdzie: 18-25 września 2018 r.
  3. Termin 25 września (wtorek) jest nieprzekraczalny, gdyż wiąże się z koniecznością złożenia zamówienia na okolicznościowe znaczki! Dodatkowe osoby zgłoszone po tym terminie nie otrzymają znaczków.
  4. Opłaty za udział w Rajdzie – 7 zł od osoby – wnoszone są przy zgłoszeniu i nie obejmują dojazdu na miejsce startu.
  5. Dla grup młodzieżowych, które na trasę Rajdu dojeżdżają rowerami, obowiązuje 2 opiekunów, a grupy mogą liczyć do 15 osób.
  6. Aprowizacja uczestników na trasie – we własnym zakresie.
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek; kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • drużyny rodzinne;
   • osoby indywidualne.
  2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i nie będą ubezpieczeni przez organizatorów.
  3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras, trasa może być kontrolowana.
  5. Uczestnikom, którzy wybiorą rowerową trasę III Rajdu, szczególnie dzieci i młodzieży, ze względów bezpieczeństwa zaleca się jazdę w kasku.
 6. ŚWIADCZENIA:
  Organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • poczęstunek na starcie i na mecie Rajdu;
  • pamiątkowy znaczek;
  • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
  • potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
  • po zakończeniu Rajdu rozwiezienie uczestników pod macierzyste szkoły – po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu przez organizatorów (nie dotyczy grup rowerowych).
 7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
  • przestrzeganie zasad Karty Turysty;
  • posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  • podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia etapu Rajdu;
  • drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem.
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK