Rajd Wiosenny 2018

Zapraszamy 14 kwietnia na Rajd Wiosenny. Wspólnie z 17. Zgierską Obronną Drużyną Harcerską "Sokoły" przygotowaliśmy dwie trasy z metą w Grotnikach. Szczegóły w regulaminie poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RAJDU

Organizatorzy

17 ZODH „Sokoły” im. hm. PL. Romana Woźnickiego,

Oddział Zgierski PTTK

 

 

 

 

 

Kierownictwo

Kierownik rajdu: Bartosz Masica (tel. 784-532-956)

Zastępca kierownika: Michał Grzelązka

Kierownicy tras rajdowych:

trasa 1: Szymon Walczak

trasa 2: Katarzyna Plewka

Kierownik mety: Konrad Kubsz (509-696-358)

Termin i miejsce

1. Rajd odbędzie się 14. kwietnia 2018 r. (sobota),
bez względu na pogodę.

2. Zakończenie rajdu – Harcerski Ośrodek w Grotnikach,
ul. Ozorkowska 1.

Cele

- popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

- kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych,

- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,

- poznanie krajoznawczych i przyrodniczych walorów Grotnik i okolic

Warunki uczestnictwa

1.  Rajdzie mogą uczestniczyć:

- dzieci i młodzież w 5-20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna (kierownika), który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grupy mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;

- turyści indywidualni.

2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.

3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.

4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.

Zgłoszenia i wpisowe

1.  Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości 7 zł od osoby przyjmowane będą w sekretariacie hufca ZHP w Zgierzu, ul. Długa 29, w dniach: 10.04 (wtorek) w godzinach 1500 - 1630 oraz 11.04 (środa) w godzinach 1730 – 1900.

2.  Na Rajd można będzie zgłosić swoje uczestnictwo również telefonicznie pod numerem 784-532-956 lub 42 715-34-70

3.  Opiekunowie grup młodzieżowych nie wnoszą wpisowego.

Świadczenia

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

- dla grup: opis trasy i dyplom uczestnictwa;

- dla uczestników: pamiątkowy znaczek, potwierdzenie punktów na OTP i poczęstunek na mecie.

Obowiązki uczestników

1.   Przestrzeganie zasad „Karty Turysty".

3.   Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu.

4.   Posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

5.   Telefon komórkowy ze skanerem QR oraz z dostępem do internetu dla uczestników trasy nr 2.


Trasy rajdu

Trasa 1

Emilia  – las lućmierski – Grotniki (5 km)

Start: Rondo w Emilii, stacja Lotos godz. 920 – 1000

Trasa 2

Lućmierz –  Lućmierz las – Grotniki (5 km)

Start: Przystanek Z46 „Lućmierz” godz. 920 – 1000

UWAGA TRASA Z ATRAKCJAMI!
Na tej trasie konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do internetu oraz skanerem QR kodów

Na uczestników oczekujemy na mecie do godziny 1200.

Obsługa na mecie: Harcerze z 17 ZODH „Sokoły”.

Postanowienia końcowe:

1.  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

2.  Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

3.  W przypadku nie zgłoszenia się na rajd wpisowe nie będzie zwracane, nie zostaną również wydane świadczenia.

4.  Za szkody powstałe z winy uczestników Kierownictwo Rajdu nie odpowiada;

5.  Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

 

 

 

INFORMACJE DOT. DOJAZDU I POWROTU (grupy ze Zgierza)

Rozkład jazdy Z46 (sobota), kierunek Ozorków,

Przystanek Zgierz Długa – 916 lub 944;

Przystanek Zgierz Musierowicza – 918 lub 946

Pociągi powrotne Grotniki –> Zgierz (15 min, 12 km),

bilet: Normalny 4,50PLN, Uczniowski (-37%) 3,34PLN

Odjazd Grotniki:  1138 ŁKA, 1252 ŁKA, 1532 ŁKA

 

Bilety ŁKA do nabycia w automatach w pociągu, u obsługi pociągu.

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK