X Rajd Edukacyjny 2017

Zapraszamy na X Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, w środę 31 maja br. Szczegóły poniżej w regulaminie.

 

 

Regulamin Rajdu
X Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej


Patronat:
Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza
Barbara Kaczmarek – Wójt Gminy Zgierz


Termin: 31 maja 2017

ORGANIZATORZY:

 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza
 • Zespół ds. Promocji Urzędu Gminy Zgierz
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Gminny Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej


Kierownik Rajdu: Adam Zamojski (UMZ)
Zastępca kierownika Rajdu: Michał Grzelązka (PTTK)
Kwatermistrz: Beata Stawska (MMZ)
Kierownictwo mety: Małgorzata Komorowska (PTTK), Michał Grzelązka (PTTK)


Kierownicy tras:
Trasa I Iwona Kubiak (PTTK)
Trasa II Krzysztof Wołowski (ZS-G w Szczawinie)
Trasa III Adam Zamojski (UMZ)

REGULAMIN RAJDU

 1. CELE RAJDU:
  1. Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi wybrane miejsca pamięci narodowej;
  2. Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;
  3. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;
  4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  1. Rajd odbędzie się 31 maja 2017 r. (środa) bez względu na pogodę;
  2. Zakończenie Rajdu – Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.
  2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
  3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.
 4. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w dniach 22 – 26 maja 2017 r. w godz. 1000 – 1545, dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21; tel.: 42 716 37 92 – Beata Stawska.
  2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:
   • 7 zł;
   • członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 50% rabatu;
   • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
  3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować.
  Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 26 maja 2017 r.
  W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą!!!
 5. ŚWIADCZENIA: Organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • poczęstunek na mecie;
  • pamiątkowy znaczek;
  • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
  • potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
  • opis trasy;
  • ubezpieczenie dla członków PTTK;
  • powrót autobusami.
 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
  1. Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
  2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  3. Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
  4. Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę.
 7. TRASY RAJDU:
  Trasa I:
  Zgierz, ul. Szczawińska (pętla linii autobusowej Nr 5) –Dąbrówka Marianka – Szczawin – Jeżewo – Biała – Dzierżązna (GCKSTR) (ok. 10 km). Start w godz. 940 – 1000. Z uwagi na dojazd autobusami komunikacji miejskiej na miejsce startu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wskazania godziny kursu (autobusy kursują co 7-8 min.).
  Trasa II:
  Rogóźno (Pomnik Ofiar Września 1939 r.) – Kotowice – Bądków – Dzierżązna (GCKSTR) (ok. 8 km). Start w godz. 915 – 925.
  Trasa III:
  Szczawin (szkoła) – Szczawin cmentarz – Jeżewo – Biała - Dzierżązna (GCKSTR) (ok. 7 km). Start w godz. 930 – 940.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem;
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK