X Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK w Gminie Zgierz

obelisk KęblinyNadszedł czas na jesienną edycję rajdu edukacyjnego. Zapraszamy na nią w niedzielę, 18 września 2016. Organizatorzy przygotowali dwie trasy piesze oraz trasę rowerową. Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY:

 • Urząd Gminy Zgierz oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Kasińskiego w Białej
 • Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy Oddziale PTTK w Ozorkowie oraz Oddział Zgierski PTTK
 • Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” w Łodzi
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza
 • Muzeum Miasta Zgierza

 


KIEROWNIK RAJDU: Adam Zamojski (UMZ)
Kwatermistrz: Beata Stawska (MMZ)
Kierownicy tras:
trasa I piesza – Robert Starzyński (MMZ)
trasa II piesza – Krzysztof Wołowski (Gmina Zgierz)
trasa III rowerowa – Adam Zamojski (UMZ)

REGULAMIN RAJDU

 

 1. CELE RAJDU
  1. przeprowadzenie swoistej lekcji historii, podczas której młodzież, w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej, pozna miejsca związane z przemarszami oraz walkami odwrotowymi oddziałów Armii „Łódź” – 28. pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii na terenie Gminy Zgierz (7/8.09.1939); trasa rowerowa prowadzi także przez okolicę lotniska polowego Armii „Łódź” oraz miejsca walk stoczonych kilka dni później, w czasie Bitwy nad Bzurą;
  2. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
  3. kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na trasach turystycznych.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
  1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, w niedzielę, 18 września 2016 r.
  2. Trasy Rajdu zostały opisane w rozdziale IV.
  3. Na miejsce startu wszystkie grupy docierają samodzielnie!
 3. ZGŁOSZENIA
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru, w godz. 8-16:
   • w Urzędzie Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, Referat Oświaty i Spraw Społecznych, pok. 30 (II piętro), tel. 42 7142839,
   • w Urzędzie Miasta Zgierza – Adam Zamojski, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Plac Jana Pawła II 16, II piętro, pok. 217, tel. 42 7143244, kom. 503 007726,
   • w Muzeum Miasta Zgierza, ul. J. H. Dąbrowskiego 21, tel. 42 7163792.
  2. Terminy zgłaszania udziału w Rajdzie: 7-13 września 2016 r.
  3. Termin 13 września (wtorek) jest nieprzekraczalny, gdyż wiąże się z koniecznością złożenia zamówienia na okolicznościowe znaczki! Dodatkowe osoby zgłoszone po tym terminie nie otrzymają znaczków.
  4. Opłaty za udział w Rajdzie – 7 zł od osoby – wnoszone są przy zgłoszeniu i nie obejmują dojazdu na miejsce startu.
  5. Dla grup młodzieżowych, które na trasę Rajdu dojeżdżają rowerami, obowiązuje 2 opiekunów, a grupy mogą liczyć do 15 osób.
  6. Aprowizacja uczestników na trasie – we własnym zakresie.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • młodzież w 5–20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek; kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • drużyny rodzinne;
   • osoby indywidualne.
  2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i nie będą ubezpieczeni przez organizatorów.
  3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras, trasa może być kontrolowana.
  5. Uczestnikom, którzy wybiorą rowerową trasę III Rajdu, szczególnie dzieci i młodzieży, ze względów bezpieczeństwa zaleca się jazdę w kasku.
 5. TRASY RAJDU I PRZEBIEG
  Uczestnicy poznają fakty i miejsca związane z walkami 28 pSK i Kresowej BK.

  Trasa I – piesza
  Szlakiem walk 28 pSK (bez znaków oraz znaki żółte „Szlakiem bojowym 28 pSK z Września 1939 r.”).
  Długość – 11,5 km.
  Rogóźno (obelisk) – Wola Rogozińska – Besiekierz Rudny (Szkoła Podstawowa im. 28 pSK) – Kębliny (obelisk) – Biała (cmentarz) – Biała (szkoła).

  godz. 11.55 – zbiórka przy obelisku w Rogóźnie; godz. 12.00 – start.
  godz. 13.30 – Szkoła Podstawowa im. 28 pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym.
  godz. 14.25 – spotkanie wszystkich grup; krótka uroczystość przy obelisku w Kęblinach i wspólnie z członkami Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy” uczczenie pamięci żołnierzy 28 pSK poległych w nocnej walce 7/8 września 1939 r.
  godz. 14.35 – wymarsz spod obelisku i przejście na cmentarz w Białej (drogą, którą wiosną 1940 r. przewożono ekshumowane z parku dworskiego ciała poległych).
  godz. 15.25 – cmentarz parafialny w Białej, wspólna mogiła poległych w nocnej walce żołnierzy 28 pSK – uczczenie ich pamięci.
  godz. 15.35 – wymarsz z cmentarza.
  godz. 15.45 – Biała (szkoła) – wspólny poczęstunek dla uczestników Rajdu – herbata, pieczywo, gorące kiełbaski; pokaz umundurowania i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.


  Trasa II – piesza
  Szlakiem walk Kresowej BK i 28 pSK (znaki czerwone oraz znaki żółte „Szlakiem bojowym 28 pSK z Września 1939 r.”).
  Długość – 9,6km.
  Trasa zalecana grupom ze Zgierza oraz ze Szczawina, z własnym do-jazdem pociągiem ŁKA w kierunku Łowicza: Zgierz (odjazd godz. 12.19) – Glinnik (odjazd godz. 12.28) – Swędów (przyjazd godz. 12.32). Swędów (przystanek kolejowy) – las Szczawin – skrzyżowanie z krzyżem – Kębliny (obelisk) – Biała (cmentarz) – Biała (szkoła).

  godz. 12.35 – zbiórka przy przystanku kolejowym w Swędowie;
  godz. 12.45 – start; przejście szlakiem czerwonym.
  godz. 13.55 – skrzyżowanie w lesie, z krzyżem, zbiórka przy przy-stanku kolejowym w Swędowie; skręcamy w prawo na północ na szlak żółty.
  Od godz. 14.25 (Kębliny, obelisk) – program wspólny dla wszystkich tras (opis przy trasie I).


  Trasa III – rowerowa
  Przejazd trasą: Ustronie – Krzemień – Orła – Julianki (skrzyżowanie) – Góra Marii – Ozorków Nowe Miasto – Maszkowice – Sokolniki Parcele – Modlna (cmentarz) – Warszyce – Kębliny (obelisk) – Biała (cmentarz) – Biała (szkoła).
  „Szlakiem bojowym Kresowej BK z Września 1939 r.”, z rozwinięciem o miejsca walk Bitwy nad Bzurą i epizod lotniczy Armii „Łódź” (tytularny szlak czerwony rowerowy i bez szlaku).
  Długość – 40 km (oraz dojazd na miejsce zbiórki i powrót, które są realizowane we własnym zakresie).

  godz. 11.15 – zbiórka i start w Ustroniu, przy strażnicy OSP (uczestnicy sami docierają na miejsce).
  Od godz. 14.25 (Kębliny, obelisk) – program wspólny dla wszystkich tras (opis przy trasie I).
  godz. 16.45 – zakończenie Rajdu. Grupom zorganizowanym organizatorzy zapewniają przejazd powrotny do uzgodnionych miejsc. Rowerzyści wracają do domów własnymi środkami lokomocji.
 6. ŚWIADCZENIA
  Organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • poczęstunek na starcie i na mecie Rajdu;
  • pamiątkowy znaczek;
  • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
  • potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
  • po zakończeniu Rajdu rozwiezienie uczestników pod macierzyste szkoły – po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu przez organizatorów (nie dotyczy grup rowerowych).
 7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU
  • przestrzeganie zasad Karty Turysty;
  • .
  • posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  • podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia etapu Rajdu;
  • drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem.
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
DO POBRANIA: Karta zgłoszenia
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK