Rajd Edukacyjny 2016

Po kilkuletniej przerwie do kalendarza wydarzeń turystycznych powraca Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Na IX edycję imprezy zapraszamy 31 maja 2016.

Szczegóły poniżej w regulaminie.

 

 

 

 

IX Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

31 maja 2016

 

Patronat:

Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza,   Barbara Kaczmarek – Wójt Gminy Zgierz

 

ORGANIZATORZY:

 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza
 • Zespół ds. Promocji Urzędu Gminy Zgierz
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Kierownik Rajdu: Adam Zamojski (UMZ)
Zastępcy kierownika Rajdu: Linda Magdoń (GOK) Michał Grzelązka (PTTK)
Kwatermistrz: Beata Stawska (MMZ)
Kierownictwo mety: Małgorzata Komorowska (PTTK) Michał Grzelązka (PTTK)
Kierownicy tras:
Trasa I - Iwona Kubiak (PTTK)
Trasa II - Ewa Stępniak (ZS-G w Szczawinie)
Trasa III - Adam Zamojski (UMZ)

 

REGULAMIN RAJDU

 

 1. CELE RAJDU:
  1. Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi wybrane miejsca pamięci narodowej;
  2. Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;
  3. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;
  4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  1. Rajd odbędzie się 31 maja 2016 r. (wtorek) bez względu na pogodę;
  2. Zakończenie Rajdu – Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.
  2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
  3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.
 4. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w dniach:
   • 19, 20 i 23 maja 2016 r. w godz. 1000 – 1545,
   • 24 maja 2016 r. w godz. 900 – 1345,
   dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21; tel.: 42 716 37 92 – Beata Stawska.
  2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:
   • 7 zł;
   • członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 50% rabatu;
   • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
  3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować.
  4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 24 maja 2016 r. W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą!!!
 5. ŚWIADCZENIA
  Organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • poczęstunek na mecie;
  • pamiątkowy znaczek;
  • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
  • potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
  • opis trasy;
  • ubezpieczenie dla członków PTTK;
  • powrót autobusami.
 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
  1. Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
  2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  3. Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
  4. Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę.
 7. TRASY RAJDU:
  • Trasa I: Lućmierz (przystanek tramwajowy) – Mogiły w lesie lućmierskim - Rosanów – Ciosny – Ciosny Sady – Dzierżązna – Dzierżązna (GOK) (ok. 8 km). Start w godz. 1005 – 1025. Z uwagi na dojazd tramwajem na miejsce startu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wskazania godziny kursu (tramwaje kursują co 20 minut).
  • Trasa II: Rogóźno (Pomnik Ofiar Września 1939 r.) – Kotowice – Bądków – Dzierżązna (GOK) (ok. 8 km). Start w godz. 1000 – 1015.
  • Trasa III: Plac Stu Straconych w Zgierzu – Las pod Dąbrówkami (miejsce straceń) – Dąbrówka Strumiany – Dzierżązna– Dzierżązna (GOK) (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem;
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK