Rajd Wiosenny 2014

ImageJuż najwyższa pora pożegnać zimę. Proponujemy dokonać tego wspólnie z nami wybierając się na Rajd Wiosenny. Ruszamy 22 marca. Szczegóły poniżej.

Rajd Wiosenny
Organizator:
Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Zgierskiego PTTK
Współorganizatorzy:

 • Urząd Miasta Zgierza
 • Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu

Kierownictwo Rajdu:
Kierownik Rajdu - Jacek Rybski
Z-ca Kierownika - Beata Rybska
Kierownik trasy I - Michał Rychliński
Kierownik trasy II - Jadwiga Wilmańska

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu
  1. Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej.
  2. Poznawanie Zgierza i okolic
 2. Termin Rajdu i miejsce zakończenia
  1. Rajd odbędzie się w sobotę - 22 marca 2014 roku.
  2. Zakończenie Rajdu w Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu
 3. Warunki uczestnictwa
  W rajdzie uczestniczyć mogą:
  1. Młodzież i dorośli w drużynach od 5 do 20 osobowych zgłoszonych przez szkoły i organizacje społeczne. Szkoła lub organizacja społeczna może zgłosić dowolną ilość drużyn.
  2. Drużyny rodzinne.
  3. Turyści indywidualni.
  4. Kierownikami drużyn mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
  5. Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za skład i ekwipunek drużyny.
  6. Uczestnicy Rajdu zostaną ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych.
  7. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu lub na osobie uczestnika.
 4. Zgłoszenia
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru, dokonując jednocześnie wpłaty w dniach: 17.03 tj. poniedziałek oraz 18.03 . br. tj. wtorek, w lokalu Zgierskiego Oddziału PTTK, Plac Jana Pawła II nr 18, wejście od al. Armii Krajowej, w godz. od 14.30 – 16.30 oraz w tych samych dniach telefonicznie u Kierownika Rajdu kol. Rybskiego tel. 502 141 313
  2. Wpisowe za udział w Rajdzie wynoszą:
   • członkowie PTTK - 3 zł
   • pozostali - 5 zł
   Opiekunowie drużyn opłat nie wnoszą.
  3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy na której chcemy wędrować i trasę zastępczą. Na starcie zgłoszenia przyjmowane nie będą !
 5. Świadczenia
  Organizatorzy Rajdu zapewniają
  1. uczestnikom:
   • poczęstunek na mecie ( słodka bułka oraz herbata)
   • pamiątkowy znaczek,
   • potwierdzenie zdobytych punktów na OTP
  2. drużynom:
   1. opis trasy,
   2. dyplomik uczestnictwa,
   3. możliwość zdobycia nagród za pierwsze miejsca w punktacji na trasach
    Punktowane będą:
    • kukła „Marzanna” wykonana w trakcie rajdu (z czego popadnie)
    • piosenka rajdowe związane z wiosennym wędrowaniem, wykonywana przez grupę w czasie zakończenia rajdu.
 6. Obowiązki uczestników Rajdu
  1. Przestrzeganie zasad Karty Turysty.
  2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości.
  3. Podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia.
 7. Trasy Rajdu
  1. Zgierz – Proboszczewice (SP 10): Podgórna – Przyrodnicza - las Dąbrówka – Dąbrówka - Malinka – Przygraniczna – Dzika – Szczawińska – Rembielińskiego – Stępowizna - Dubois – Cezaka – 3 Maja – Gimnazjum nr 2 - ok. 10 km
   Start na przystanku tramwajowym, Obok Szkoły Nr 10 w godz. 9.30 – 10.00
  2. Zgierz – Róg Parzęczewskiej i Gałczyńskiego: Musierowicza – Poprzeczna – Plac 100 – Straconych – Staw Miejski – nad Bzurą - 1 Maja – Dubois – Cezaka - 3 Maja- ok. 6 km.
   Start koło SEM-u w godz. 10.30 - 11.00. Trasa tylko dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Zakończenie rajdu odbędzie się w Gimnazjum nr 2 w Zgierzu.
  2. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem i dotrzeć na metę w godz. od 12.00 do 13.00.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Słonecznej, wiosennej pogody oraz miłych i niezapomnianych wrażeń życzą Organizatorzy

 

karta zgłoszeniowa.pdf

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK