Rajd Wiosenny 2013

ImageJuż najwyższa pora pożegnać zimę. Proponujemy dokonać tego wspólnie z nami wybierając się na Rajd Wiosenny. Ruszamy 22 marca. Szczegóły poniżej.


Rajd Wiosenny


Organizator:
Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Zgierskiego PTTK

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Zgierza
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce WielkiejKierownictwo Rajdu:
Kierownik Rajdu - Andrzej Czapliński
Z-cy Komendanta - Anna Kulik, Jacek Rybski
Kwatermistrz - Jacek Rybski
Kierownik trasy I - Michał Rychliński
Kierownik trasy II - Joanna Rybska
Kierownik Trasy III - Andrzej Czapliński


Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu
  1. Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej.
  2. Poznawanie Zgierza i okolic.
 2. Termin Rajdu i miejsce zakończenia
  1. Rajd odbędzie się w dniu 23 marca 2013 roku.
  2. Zakończenie Rajdu w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 49.
 3. Warunki uczestnictwa
  W rajdzie uczestniczyć mogą:
  1. Młodzież i dorośli w drużynach od 5 do 20 osobowych zgłoszonych przez szkoły i organizacje społeczne. Szkoła lub organizacja społeczna może zgłosić dowolną ilość drużyn.
  2. Drużyny rodzinne.
  3. Turyści indywidualni.
  4. Kierownikami drużyn mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
  5. Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za skład i ekwipunek drużyny.
  6. Uczestnicy Rajdu zostaną ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych.
  7. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu lub na osobie uczestnika.
 4. Zgłoszenia
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w lokalu PTTK Oddział Zgierz, Plac Jana Pawła II nr 18, wejście od al. Armii Krajowej w dniach: 18 marca - tj. poniedziałek i 19 marca br. - tj. wtorek, Tel. 42 715 34 70 w godz. od 14.30 do 16.00 - dokonując jednocześnie wpłaty .
  2. Dopuszczalne zgłoszenie telefoniczne w dniach jw. - Andrzej Czapliński - tel. 606 393 082.
   Najpóźniej do godz. 10-tej w dniu 20 marca
   Wpisowe za udział w Rajdzie wynoszą:
   • członkowie PTTK - 3 zł
   • pozostali - 5 zł
   Opiekunowie drużyn opłat nie wnoszą.
  3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy na której chcemy wędrować i trasę zastępczą. Na starcie zgłoszenia przyjmowane nie będą!
 5. Świadczenia
  1. Organizatorzy Rajdu zapewniają:
   1. uczestnikom:
    • poczęstunek na mecie (kiełbasa przy ognisku lub słodkie bułki oraz herbata)
    • pamiątkowy znaczek,
    • potwierdzenie zdobytych punktów na OTP
   2. drużynom:
    1. opis trasy,
    2. dyplomik uczestnictwa,
    3. możliwość zdobycia nagród za:
     • najpiękniejszą Marzannę wykonaną w trakcie Rajdu ze znalezionych na trasach materiałów,
     • hasło rajdowe związane z wiosennym wędrowaniem,
 6. Obowiązki uczestników Rajdu
  1. Przestrzeganie zasad Karty turysty.
  2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości.
  3. Podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia.
  4. Posiadanie przez drużynę na trasie busoli
 7. Trasy Rajdu
  1. Zgierz - Proboszczewice - las Dąbrówka - Dąbrówka Wielka - ok. 5 km;
   Start na przystanku tramwajowym, koło sklepu w godz. 11.15 - 11.45
   Trasa tylko dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych.
  2. Łagiewniki - Smardzew - Maciejów - Dąbrówka Wielka - ok. 7,5 km,
   Start - obok przystanku autobusowego linii nr 51 w godz.10.40 - 11.00
  3. Słowik - Szkoła - Sokolniki - Dębniak - Kolonia Ciosny - Rosanów - Dąbrówka Wielka - długość trasy ok. 12 km
   Start obok Szkoły - w godz. 9.30 - 10.00
 8. Postanowienia końcowe
  1. Zakończenie rajdu odbędzie się w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej.
  2. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem i dotrzeć na metę w godz. od 12.30 do 13.30.
  3. Po zakończeniu rajdu grupy turystyczne wracają pieszo do Zgierza, za co otrzymają dodatkowe punkty na OTP
  4. Interpretacja niniejszego regulaminu .należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.


Słonecznej, wiosennej pogody oraz miłych i niezapomnianych wrażeń
życzą Organizatorzy

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK