VIII Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

Rajd EdukacyjnyBardzo serdecznie zapraszamy na VIII Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, którego jesteśmy współorganizatorem. Impreza odbędzie się w środę 23 maja br., a honorowy patronat nad nią objęli dr Iwona Wieczorek - Prezydent Miasta Zgierza oraz Zdzisław Rembisz - Wójt Gminy Zgierz. Poniżej przedstawiamy treść regulaminu, w którym znajdują się szczegóły dotyczące rajdu.

 

 

ORGANIZATORZY:

 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Zgierskim Oddziale PTTK
 • Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Gminny Ośrodek Kultury Urzędu Gminy Zgierz

Kierownik Rajdu:
- Robert Starzyński (MMZ, PTTK)

Zastępcy kierownika Rajdu:
- Barbara Polasińska (GOK)
- Adam Zamojski (UMZ)

Kwatermistrz
- Adam Zatoński (MMZ)

Kierownictwo mety:
- Małgorzata Komorowska (PTTK)
- Beata Stawska (MMZ)

Kierownicy tras:
Trasa I - Magdalena Grabia-Krawczyk (MMZ)
Trasa II - Krzysztof Wołowski (ZS-G Szczawin)
Trasa III - Dorota Bartczak (PTTK), Robert Starzyński (MMZ, PTTK)
Trasa IV - Adam Zamojski (UMZ)

REGULAMIN RAJDU

 1. CELE RAJDU:
  • Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi wybrane miejsca pamięci narodowej;
  • Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;
  • Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  1. Rajd odbędzie się 23 maja 2012 roku bez względu na pogodę;
  2. Zakończenie Rajdu – Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.
  2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
  3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.
 4. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w dniach:
   • 14 i 15 maja 2012 r. w godz. 1000 – 1545,
   • 16 maja 2012 r. w godz. 900 – 1345,
   dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21; tel.: 42 716 37 92 – Beata Stawska.
  2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:
   • 6 zł;
   • członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 50% rabatu;
   • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
  3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować.
  4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 16 maja 2012 r. W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą!!!
 5. ŚWIADCZENIA:
  Organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • poczęstunek na mecie;
  • pamiątkowy znaczek;
  • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
  • potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
  • opis trasy;
  • ubezpieczenie dla członków PTTK;
  • powrót autobusami.
 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
  1. Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
  2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  3. Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
  4. Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę;
 7. TRASY RAJDU:
  Trasa I:
  Lućmierz (przystanek tramwajowy) – Mogiły w lesie lućmierskim - Rosanów – Ciosny – Ciosny Sady – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 8 km). Start w godz. 1005 – 1025.

  Trasa II:
  Rogóźno (Pomnik Ofiar września 1939 r.) – Kotowice – Bądków – Dzierżązna (ok. 8 km). Start w godz. 1000 – 1015.

  Trasa III:
  Plac Stu Straconych w Zgierzu – Las pod Dąbrówkami (miejsce straceń) – Dąbrówka Strumiany – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.

  Trasa IV:
  Zgierz ul. Staffa (przychodnia) – Las Krogulec – Lućmierz – Rosanów – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem;
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK