Rajd Wiosenny 2012

Zrobiło się ciepło, i najwyższy czas rozpocząć sezon turystyczny. Wszystkim chętnym proponujemy udział w Rajdzie Wiosennym w sobotę 24 marca br. Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

 

 

Rajd Wiosenny - 2012

Organizator:

 • Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Zgierskiego PTTK

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miasta Zgierza
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu


Kierownictwo Rajdu:

Kierownik Rajdu - Jacek Rybski
Z-cy Komendanta - Andrzej Czapliński


Kierownictwo mety - Beata Rybska
Kierownik Trasy I - Jadwiga Wilmańska
Kierownik Trasy II - Joanna Rybska

Regulamin Rajdu

 

 1. Cele rajdu
  1. Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej.
  2. Poznawanie Zgierza i okolic.
 2. Termin Rajdu i miejsce zakończenia
  1. Rajd odbędzie się w dniu 24 marca 2012 roku.
  2. Zakończenie Rajdu w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu.
 3. Warunki uczestnictwa
  W rajdzie uczestniczyć mogą:
  1. Młodzież i dorośli w drużynach od 5 do 20 osobowych zgłoszonych przez szkoły i organizacje społeczne. Szkoła lub organizacja społeczna może zgłosić dowolną ilość drużyn.
  2. Drużyny rodzinne.
  3. Turyści indywidualni.
  4. Kierownikami drużyn mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
  5. Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za skład i ekwipunek drużyny.
  6. Uczestnicy Rajdu zostaną ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych.
  7. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu lub na osobie uczestnika.
 4. Zgłoszenia
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w lokalu PTTK Oddział Zgierz, Plac Jana Pawła II nr 18, wejście od al. Armii Krajowej w dniach 19.03 – tj. poniedziałek i 20.03. br. – tj. wtorek, w godz. od 14.30 do 16.00
   Tel. 42 715 34 70 dokonując jednocześnie wpłaty .
   Dopuszczalne zgłoszenie telefoniczne w dniach jw. – Andrzej Czapliński – tel. 606 393 082.
  2. Wpisowe za udział w Rajdzie wynoszą:
   • członkowie PTTK - 3 zł
   • pozostali - 5 zł
   • Opiekunowie drużyn opłat nie wnoszą.
  3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy na której chcemy wędrować.
  4. Na starcie zgłoszenia przyjmowane nie będą !
 5. Świadczenia
  1. Organizatorzy Rajdu zapewniają:
   1. uczestnikom:
    • poczęstunek na mecie - słodkie bułki oraz herbata)
    • pamiątkowy znaczek,
    • potwierdzenie zdobytych punktów na OTP
   2. drużynom:
    1. opis trasy,
    2. dyplomik uczestnictwa,
    3. nagrody za najpiękniejszą Marzannę wykonaną w trakcie Rajdu ze znalezionych na trasach materiałów,
    4. nagrody dla wyróżniających się grup.
 6. Obowiązki uczestników Rajdu
  1. Przestrzeganie zasad Karty turysty.
  2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości.
  3. Podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia.
  4. Zabranie na rajd obuwia na zmianę
 7. Trasy Rajdu
  1. Zgierz –Pętla autobusu nr 1 na Kuraku – Chełmy – Krzywie– SP nr 11 - ok. 6 km. Start na przystanku tramwajowym, w godz: 10.45 - 11.15.
   Trasa tylko dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych.
  2. Zgierz – Proboszczewice - Przystanek tramwajowy przy szkole nr 10. ul. Podgórna – Las pod Dąbrówkami – ulice: Kasprowicza – Dygasińskiego – Jaracza - Obrońców Pokoju - Park – 1 Maja – Dubois - SP nr 11 . Ok. 9 km
   Start na przystanku tramwajowym Linii 46 w godz: 9.45 – 10.15.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Zakończenie rajdu odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu.
  2. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem i dotrzeć na metę w godz. od 12.00 do 13.00.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu .należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.


 9. Słonecznej, wiosennej pogody oraz miłych i niezapomnianych wrażeń
  życzą Organizatorzy

   

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK