XV Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK w Gminie Zgierz

Zapraszamy na Rajd Edukacyjny szlakiem walk wrześniowych 28 Pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii w Gminie Zgierz. Poniżej regulamin imprezy i karta zgłoszeniowa.

 

Regulamin

 

ORGANIZATORZY:

 • Oddział Zgierski PTTK
 • Urząd Gminy Zgierz oraz Szkoła Podstawowa im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu
 • Wydział Sportu Urzędu Miasta Zgierza
 • Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” w Łodzi
 • Muzeum Miasta Zgierza

 

KIEROWNICTWO RAJDU:

– Michał Grzelązka (PTTK)

Kwatermistrz – Adam Zamojski (UMZ)

Kierownicy tras:

trasa I piesza – Mariusz Głowiński i Angelika Cybulska (UMZ)

trasa II piesza – Bartosz Leszczyński (MMZ)

trasa III rowerowa – Adam Zamojski (UMZ)

REGULAMIN RAJDU

 1. CELE RAJDU:
  1. przeprowadzenie swoistej lekcji historii, podczas której młodzież,  w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pozna miejsca związane z przemarszami oraz walkami odwrotowymi oddziałów Armii „Łódź” – 28. pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii  na terenie Gminy Zgierz (7/8.09.1939); tegoroczny rajd prowadzić będzie głównie tematycznymi szlakami historyczno-turystycznymi, opracowanymi przez Pana Stanisława Frątczaka z Ozorkowa;
  2. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
  3. kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na trasach turystycznych.
 2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, w niedzielę,  25 września 2022 r. Dojazd na miejsce startu oraz przejazdy powrotne grupy szkolne organizują następująco:
   • dla szkół z Gminy Zgierz – szkoły uzgadniają przejazdy bezpośrednio z Gminnym Zakładem Komunalnym w Dąbrówce;
   • dla szkół z Miasta Zgierza – szkoły uzgadniają przejazd powrotny z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Zgierza (jako dojazd na start zalecany jest przejazd Łódzką Koleją Aglomeracyjną, zgodnie z opisem trasy II).
  2. Trasy Rajdu zostały opisane w rozdziale III. Każda grupa otrzymuje 2 kopie fragmentu mapy Gminy Zgierz z naniesionym przebiegiem trasy oraz tematyczne materiały historyczne.
 3. TRASY RAJDU I PRZEBIEG:

  Uczestnicy poznają fakty i miejsca związane z walkami 28 pSK    i Kresowej BK.

  Trasa I – piesza. Szlakiem walk 28 pSK. Drogi asfaltowe oraz fragmentem drogi polne. Długość – ok. 9,5 km.

  Dąbrówka (krańcówka autobusu gminnego) – Jeżewo – Biała (cmentarz) – Kębliny (obelisk) – Besiekierz Rudny (Szkoła Pod-stawowa im. 28. pułku Strzelców Kaniowskich).

  godz. 12.45-12.55 – Dąbrówka (krańcówka autobusu gminnego); start. Po zaprowiantowaniu wszystkie grupy wyruszają w miarę możliwości razem na trasę.

  godz. 13.45 – cmentarz parafialny w Białej, wspólna mogiła poległych w nocnej walce 7/8 września 1939 r. żołnierzy 28 pSK – uczczenie ich pamięci wspólnie z członkami Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”;

  godz. 13.55 – wymarsz z cmentarza.

  godz. 14.40 – Kębliny (obelisk) – krótka uroczystość przy obelisku, z udziałem „Strzelców Kaniowskich”; uczczenie pamięci żołnierzy 28 pSK poległych w nocnej walce;

  godz. 14.50 – wymarsz.

  godz. 15.20 – Besiekierz Rudny (szkoła) – wspólny poczęstunek dla uczestników Rajdu – herbata, pieczywo, gorące kiełbaski; pokaz umundurowania i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.

   

  Trasa II – piesza. Szlakiem walk 28 pSK. Drogi asfaltowe. Trasa zalecana dla grup ze Zgierza!!     Długość – ok. 9,2 km (+ ok. 2 km dojścia ze stacji ŁKA do Szkoły w Szczawinie).

  Przejazd dla grup ze Zgierza na miejsce startu przy szkole w  Szczawinie: odjazd pociągu ŁKA ze stacji Zgierz o godz. 12.06, przyjazd do stacji Glinnik o godz. 12.12. Bilety kupuje się w automacie w pociągu (można płacić kartą lub telefonem) albo u konduktora. Z legitymacją szkolną zniżka 37%. Konieczne dojście z przystanku kolejowego do szkoły w Szczawinie.

  Szczawin (Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego) – Las Szczawin – Biała (cmentarz) – Kębliny (obelisk) – Besiekierz Rudny (Szkoła Podstawowa im. 28. pułku Strzelców Kaniowskich).

  godz. 12.40-12.50 – Szczawin (szkoła); start. Po zaprowiantowaniu grupy wyruszają bezzwłocznie na trasę.

  godz. 13.45 – cmentarz parafialny w Białej, wspólna mogiła poległych w nocnej walce 7/8 września 1939 r. żołnierzy 28 pSK – uczczenie ich pamięci wspólnie z członkami Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”;

  godz. 13.55 – wymarsz z cmentarza.

  godz. 14.40 – Kębliny (obelisk) – krótka uroczystość przy obelisku, z udziałem „Strzelców Kaniowskich”; uczczenie pamięci żołnierzy 28 pSK poległych w nocnej walce;

  godz. 14.50 – wymarsz.

  godz. 15.20 – Besiekierz Rudny (szkoła) – wspólny poczęstunek dla uczestników Rajdu – herbata, pieczywo, gorące kiełbaski; pokaz umundurowania i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.

   

  Trasa III – rowerowa. „Szlakiem bojowym Kresowej BK z Września 1939 r.” (bez znaków szlaku). Drogi asfaltowe.

  Przejazd trasą: Ustronie (OSP) – Grotniki – Ozorków – Sokolniki Las – Dębniak – Dzierżązna – Biała (cmentarz) – Kębliny (obelisk) – Besiekierz Rudny (Szkoła Podstawowa im. 28. pułku Strzelców Kaniowskich).

  Długość – 29 km (oraz dojazd na miejsce zbiórki i powrót, które są realizowane we własnym zakresie).

  godz. 11.00 – zbiórka, zaprowiantowanie i start w Ustroniu (przy re-mizie OSP, obok sklep) (uczestnicy sami docierają na miejsce).

  Od godz. 13.45 (Biała, cmentarz) – program wspólny z trasą I i II.

   

   

  godz. 16.20 – zakończenie Rajdu. Grupom zorganizowanym organizatorzy zapewniają przejazd powrotny do uzgodnionych miejsc. Rowerzyści wracają do domów własnymi środkami lokomocji.

 4. ZGŁOSZENIA:
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru, w godz. 8-16:
   • w Urzędzie Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, Referat Oświaty i Spraw Społecznych, pok. 30 (II piętro), tel. 42 7142839,
   • w Urzędzie Miasta Zgierza – Adam Zamojski, Wydział Sportu, Plac Jana Pawła II 16, (budynek w podwórzu), pok. 1, tel. 42 7143244, kom. 503 007726, Angelika Cybulska, tel. 42 7143244,
   • w Muzeum Miasta Zgierza, ul. J. H. Dąbrowskiego 21, tel. 42 7163792.
  2. Terminy zgłaszania udziału w Rajdzie: 14-20 września 2022 r.
  3. Termin 20 września (wtorek) jest nieprzekraczalny, gdyż wiąże się z koniecznością skompletowania posiłku na mecie oraz przygotowania rajdowych znaczków!
  4. Opłaty za udział w Rajdzie – 8 zł od osoby – wnoszone są przy zgłoszeniu i nie obejmują dojazdu na miejsce startu;
   • członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 50% rabatu;
   • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
  5. Dla grup młodzieżowych, które na trasę Rajdu dojeżdżają rowerami, obowiązuje 2 opiekunów, a grupy mogą liczyć do 15 osób.
  6. Aprowizacja uczestników na trasie – we własnym zakresie.
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
   • młodzież w 5–20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek; kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
   • drużyny rodzinne;
   • osoby indywidualne.
  2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i nie będą ubezpieczeni przez organizatorów.
  3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
  4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.
  5. Uczestnikom, którzy wybiorą rowerową trasę III Rajdu, szczególnie dzieci i młodzieży, ze względów bezpieczeństwa zaleca się jazdę w kasku.
 6. ŚWIADCZENIA:

  Organizatorzy Rajdu zapewniają:

  • poczęstunek na starcie i na mecie Rajdu;
  • pamiątkowy znaczek;
  • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
  • potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
  • po zakończeniu Rajdu rozwiezienie uczestników pod macierzyste szkoły – po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu przez organizatorów (nie dotyczy grup rowerowych).
 7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
  • przestrzeganie zasad Karty Turysty;
  • posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
  • podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia etapu Rajdu;
  • drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem.
  2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

karta zgłoszenia

 

XIV Rajd Rowerowy TPZ

W imieniu naszych kolegów z Towarzystwa Przyjaciół Zgierza zapraszamy 29 maja 2021 r. na XIV Rajd Rowerowy "w zdrowym ciele zdrowy duch". Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

Więcej…
 

V Szkolny Bieg na Orientację

V Szkolny Bieg na Orientację

W serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami do udziału w V Szkolnym Biegu na Orientację, we wtorek, 29 września 2020 r. Szczegóły w regulaminie poniżej. Termin zgłaszania grup szkolnych upływa w czwartek, 24 września 2020 r.
Więcej…
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK