IV Rajd Hospicjum „Lubię Pomagać”

stowarzyszenie hospicjum ZgierzW imieniu organizatorów – Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu oraz Powiatowego Centrum Wolontariatu Hospicyjnego przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu zapraszamy na IV Rajd Hospicjum „Lubię Pomagać”. Ruszamy na trzech trasach w sobotę, 8 października br, z metą w Gimnazjum Nr 1.

Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy.

 

 

Regulamin
IV Rajdu Hospicjum „Lubię Pomagać”
8 października 2011

 

Organizatorzy:
Gimnazjum nr 1 w Zgierzu
Powiatowe Centrum Wolontariatu Hospicyjnego przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu

Współorganizatorzy;
Urząd Miasta Zgierza
Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Zgierskim Oddziale PTTK

Kierownictwo rajdu
Kierownik rajdu: Bożysław Dybowski
Zastępca: Dorota Bartczak


I. CELE RAJDU
- Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży;
- Dokładniejsze poznanie Zgierza i okolic;
- Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na trasach turystycznych;
- Kształtowanie właściwych zachowań wobec niepełnosprawności, ciężkiej choroby, sieroctwa i śmierci;
- Zbiórka pieniędzy na budowę stacjonarnego hospicjum w Zgierzu.

II. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
1. Rajd odbędzie się w sobotę 8 października 2010 roku bez względu na pogodę;
2. Zakończenie Rajdu: Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu ul. Musierowicza 2

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Rajdzie mogą uczestniczyć:
- Młodzież w 5–20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
- Drużyny rodzinne;
- Osoby indywidualne.
2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać, dokonując jednocześnie wpłaty w: Sekretariacie Szkoły Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, ul. Musierowicza 2, telefon: 42 716 2767 (grupy spoza Zgierza mogą dokonać wpłaty na starcie); Wpisowe na rajd wynosi 5 zł.
2. W zgłoszeniu należy podać numer trasy, na której chcemy wędrować
3. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 3 października 2011 r. do godziny 14.00 .

V. ŚWIADCZENIA
Organizatorzy Rajdu zapewniają:
- poczęstunek na mecie;
- pamiątkowy znaczek;
- dyplom uczestnictwa dla drużyny;
- potwierdzenia punktów na OTP;
- opis trasy.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
- Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
- Posiadanie przez uczestników legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości;
- Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
- Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem oraz buty na zmianę.

VII. TRASY RAJDU:
Trasa 1.  Odpowiedzialna: Anna Fremel
(Trasa dla maluchów)
Przystanek autobusowy ul. Długa( w stronę osiedla 650 lecia.) – Park Miejski – Gimnazjum Nr 1  Start :   11.00 -11.15 Trasa liczy ok. 2 km

Trasa 2.  Odpowiedzialna: Katarzyna Ziomek- Sobór
SP 3– Przygraniczna – Malinka- Czosnowska- Gimnazjum nr 1   Trasa liczy ok. 8 km
Start : 10.45 – 11.00  przystanek autobusu nr 5 ul. Szczawińska   (przychodnia)

Trasa 3.  Odpowiedzialna : Aleksandra Kowalska
MKT rondo Rosanów– Rosanów –-ul. Ciosnowska –Gimnazjum nr 1
Start : 10.00 – 10.15     Przystanek tramwajowy Helenówek  Trasa liczy ok. 10km

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełnione.
3. Zakończenie rajdu odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, ul. Musierowicza 2
4. Przewidywane zakończenie rajdu godzinach 12.00-12.30;
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.


Kierownictwo Rajdu życzy wszystkim uczestnikom wspaniałej pogody i przyjemnych wrażeń.

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK