Rajd Rodzinny – Poznajemy Zgierz

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Rajd Rodzinny - Poznajemy Zgierz połączony z miejskimi obchodami Dnia Dziecka. Szczególnie zapraszamy przede wszystkim najmłodszych zgierzan z przedszkoli i początkowych klas szkół podstawowych. Czekają dwie spacerowe trasy i meta w parku miejskim z atrakcjami przygotowanymi przez Centrum Kultury Dziecka. Regulamin poniżej...

RegulaminRajd Rodzinny – Poznajemy Zgierz

5 czerwca 2011 r.


Organizatorzy:

 • Oddział Zgierski PTTK

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miasta Zgierza
 • Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu

Kierownictwo Rajdu:

Kierownik rajdu – Joanna Werszynin

Kierownik trasy I – Michał Grzelązka

Kierownik trasy II – Michał Rychliński


 1. Cele rajdu
  1. Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej.
  2. Poznawanie Zgierza.
  3. Rodzinne spędzenie niedzielnego przedpołudnia.
 2. Termin Rajdu i miejsce zakończenia
  1. Rajd odbędzie się w dniu 5 czerwca 2011 roku.
  2. Zakończenie Rajdu – nad stawem w Parku Miejskim.
 3. Warunki uczestnictwa
  1. W rajdzie uczestniczyć mogą:
   • Dzieci z rodzicami lub innymi pełnoletnimi opiekunami
   • Drużyny ze szkół lub organizacji pod opieką kierownika drużyny.
   • Turyści indywidualni.
  2. Kierownikami drużyn mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
  3. Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za skład i ekwipunek drużyny.
  4. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub na osobie uczestnika.
 4. Zgłoszenia
  1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać w dniach 30.05.11 r. – tj. poniedziałek lub 31.05.11 r. – tj. wtorek, w godz. od 16:00 do 18:00 w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu przy ulicy Staffa 26, dokonując jednocześnie wpłaty.
  2. Wpisowe za udział w Rajdzie wynosi:  
   • Dzieci do lat 7 – 3 zł
   • Pozostali uczestnicy – 5 zł
  3. Kierownicy drużyn opłat nie wnoszą
  4. Podczas zgłoszenia należy podać nr trasy, na której chcemy wędrować
  5. Na starcie zgłoszenia przyjmowane nie będą!
 5. Świadczenia
  Organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • uczestnikom:
   • coś do picia i coś słodkiego
   • pamiątkowy znaczek,
   • potwierdzenie zdobytych punktów na OTP
  • drużynom i rodzinom:
   • opis trasy,
   • dyplom uczestnictwa.
 6. Obowiązki uczestników Rajdu
  1. Przestrzeganie zasad Karty turysty.
  2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości.
  3. Podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia.
 7. Trasy Rajdu:
  • trasa I: Zgierz ul. Szczawińska, krańcówka autobusu nr 5 – ok. 6 km. Start w godz.: 10:00 – 10:30.
  • trasa II: Zgierz ul. – ul. Kolejowa, przystanek autobusowy przy Dworcu Kolejowym – ok. 4 km. Start w godz.: 10:15 – 10.45.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Zakończenie rajdu odbędzie się w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu
  2. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem i dotrzeć na metę w godz. od 11:30 do 12:15.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Słonecznej pogody oraz miłych i niezapomnianych wrażeń

życzą Organizatorzy

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK