Składki członkowskie na rok 2010

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują następujące składki:

  normalna ulgowa
składka członkowska 32 zł 16 zł
8 zł (wariant szkolny od 1 września)
wpisowe 10 zł 6 zł
4 zł (uczniowie szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej)
składka karencyjna 32 zł

Ze składki ulgowej korzystać mogą:

  • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  • młodzież szkolna i akademicka do ukończenia 26 roku życia,
  • żołnierze niezawodowi,
  • emeryci, renciści i inwalidzi,
  • bezrobotni.

 

 

Zwolnienia z opłacania składki członkowskiej przysługują:
  • Członkom Honorowym PTTK,
  • dzieciom i młodzieży z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych,
  • osobom, które ukończyły 75 rok życia

 

 

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK