Władze 2005-2009

Władze Oddziału Zgierskiego PTTK wybrane na Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Oddziału Zgierskigo PTTK w dniu 12 marca 2005 roku.
 
Zarząd Oddziału
Robert Starzyński - prezes
Michał Grzelązka - z-ca prezesa
Dorota Bartczak - z-ca prezesa ds. programowych
Aleksandra Wilmańska - sekretarz
Michał Rychliński - skarbnik
Bartosz Leoniak - członek zarządu
Lech Werszynin - członek zarządu
 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Jadwiga Marciniak - przewodnicząca
Sławomir Bartczak
Jadwiga Karmańska
Krystyna Świątczak
Jadwiga Wilmańska
 
Oddziałowy Sąd Koleżeński
Elżbieta Jadwiga Bieńczak - przewodnicząca
Wanda Kruszyńska
Urszula Kukułka
Grażyna Rubacha
Wiesława Skopiak
 
 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK