Rajd Jesienny 2012

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie Jesiennym, który odbędzie się  24. listopada z finałem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu.  
Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

 

 

 

 

REGULAMIN RAJDU

 

ORGANIZATORZY RAJDU:

 • Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK

WSPÓŁOGANIZATORZY:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu
 • Urząd Miasta Zgierza

CELE RAJDU:

 • popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży szkolnej
 • poznanie walorów krajoznawczych powiatu zgierskiego
 • rozszerzenie wiedzy na temat ekologii i ochrony przyrody
 • czynny wypoczynek na łonie natury

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

 • Rajd odbędzie się w sobotę 24 listopada 2012 z zakończeniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 46.

KIEROWNICTWO RAJDU:

 • Michał Rychliński, Michał Grzelązka

Kierownicy tras:

 • I – Jadwiga Wilmańska
 • II – Michał Rychliński

 

Trasa 1. (ok. 5 km)

Zgierz (ul. Powstańców Śląskich) – Zgierz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Start krańcówka autobusu linii nr 1 na ul. Powstańców Śląskich w godz. 10.00 – 10.30

 

Trasa 2. (ok. 5 km)

Zgierz (ul. Kolejowa) – Zgierz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Start z przystanku autobusowego linii nr 1 przy dworcu PKP w godz. 10.00 – 10.30.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Rajdzie mogą uczestniczyć Koła PTTK, SKKT, PTSM, Szkoły, organizacje społeczne oraz turyści indywidualni.

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 1. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:
  • Członkowie PTTK (z opłaconymi na bieżąco składkami) - 3 zł (40% rabatu)
  • Pozostali – 5 zł
  Opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
 2. W zgłoszeniu należy podać numer trasy, na której chcemy wędrować i numer trasy zastępczej.
 3. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru, dokonując jednocześnie wpłaty w:
  • lokalu PTTK Oddział Zgierski, Plac Jana Pawła II 18 (wejście od Al. Armii Krajowej) w dniu 20 i 21 listopada 2012 w godzinach od 17.15 – 18.30

 

ŚWIADCZENIA:

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: znaczek rajdowy, potwierdzenie punktów na OTP, poczęstunek na mecie, natomiast drużyny biorące udział w rajdzie – opis trasy i dyplom uczestnictwa.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

 

 • Przestrzeganie zasad „Karty Turysty";
 • Ubezpieczenie się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie
 • Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
 • Posiadanie przez uczestników legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości;
 • Posiadanie apteczki pierwszej pomocy
 • Posiadanie obuwia na zmianę!!!

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę;
 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność;
 • w przypadku nie zgłoszenia się na rajd wpisowe nie będzie zwracane.
 • za szkody powstałe z winy uczestników Kierownictwo Rajdu nie odpowiada;
 • interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa
 • drużyny winny przybyć na metę 11.30 – 12.00
 • Dla przypomnienia każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest posiadać obuwie na zmianę, które należy zmienić po wejściu na teren budynku Ośrodka, w którym jest zakończenie Rajdu.

 

Słonecznej pogody, przyjemnej wędrówki życzą
Organizatorzy Rajdu

 

2003-2014   Zgierz, Oddział Zgierski PTTK